Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Written By Bravolaw on Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015 | 18:35

Công ty tư vấn bravo xin hướng dẫn các bạn quy trình thủ tục thành lập công ty liên doanh với nước ngoài như sau:

1. Hồ sơ thủ tục thành lập công ty liên doanh với nước ngoài như sau:

- Đơn đề nghị thành lập công ty liên doanh với nước ngoài
- Bản danh sách thành viên công ty liên doanh, kèm các bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân, người đại diện theo pháp luật.
- Bản sao công chứng được dịch và hợp thức hóa lãnh sự của doanh nghiệp nước ngoài muốn liên doanh.
- Bản điều lệ của công ty liên doanh.
- Các văn bản pháp định liên quan khác.
thành lập công ty liên doanh với nước ngoài
thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

2. Dịch vụ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài tại bravolaw.

Sau khi ký hợp với quý khách hàng bravo sẽ tiến hành các dịch vụ thành lập công ty liên doanh nước ngoài.
- Bravo sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư, sau đó nộp hồ sơ tại sở kế hoạch đầu tư.
- Cập nhật các thông tin liên quan đến tín trình hồ sơ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài.
- Nhận giấy đăng ký kinh doanh, trả giấy đăng ký kinh doanh cho khách hàng.

Dịch vụ khác:

Đăng nhận xét