Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Written By Bravolaw on Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015 | 19:57

Công ty tư vấn bravo xin hướng dẫn quý khách hàng các thủ tục đăng ký lữ hành nội địa.

1. Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa xin ở đâu.

- Sở văn hóa thể thao và du lich là nơi sẽ cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa khi quý khách hàng làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.

2. Điều kiện để kinh doanh lữ hành nội địa.

- Có giấy đăng ký lữ hành nội địa do cơ quan nhà nước cấp.
- Có phương án kinh doanh và kế hoạch tuor cho khách du lịch nội địa.
- Người điều hành phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong du lịch nội địa.
- Và phải có 3 thẻ hướng dẫn viên du lịch.
thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa
thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

3. Hồ sơ đăng ký xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa gồm.

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Đơn xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.
- Phướng án kinh danh và chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.
- Giấy tờ, bảng kê chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành lữ hành nội địa.
- Bản sao công chứng thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng lao động với người có thẻ hướng dẫn viên.

Dịch vụ khác:

Đăng nhận xét