Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

Thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Written By Bravolaw on Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015 | 19:47

 Công ty tư vấn bravolaw xin hướng dẫn quý khách hàng các thủ tục, giấy tờ, hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên như sau.
- Đơn đề nghị thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên
- Dự thảo điều lệ công ty TNHH có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người được ủy quyền ;
- Danh sách các thành viên của công ty ;
Chú ý : Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân  cần có bản sao Quyết định thành lập công ty TNHH 2 thành viên, Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh ; Bản sao hợp lệ của người đại diện theo ủy quyền ;
- Văn bản chứng minh vốn pháp định ( đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc cần xác minh vốn pháp định theo quy định pháp luật của ngành nghề đó );
- Bản sao chứng chỉ hành nghề theo quy định pháp luật của ngành nghề kinh doanh đã chọn ;
Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Tư vấn Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
2. Thủ tục, hồ sơ thành lập công ty TNHH tại Bravolaw :
- Bravolaw tư vấn miễn phí các thủ tục thành lập công ty cho khách hàng , phân tích sự khác nhau, ưu nhược điểm của công ty TNHH 1 hoặc 2 thành viên cho khách hàng lắm rõ . Bên cạnh đó tư vấn viên cũng tư vấn trước thành lập như tên công ty, trụ sở, người đứng đầu, số vốn ,các hoạt động cần thiết trước thành lập để quý khách hàng không bị lúng túng trong quá trình thành lập, làm hồ sơ ;
- Với thông tin, giấy tờ từ khách hàng cung cấp, tư vấn viên soạn hồ sơ thành lập và nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa phương muốn thành lập công ty ;
- Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ, thông báo quá trình hoàn thành cho quý khách hàng ; Nhận kết quả và tiến hàng làm thủ tục thuế, khắc dấu cho khách hàng ;
Nguồn: http://luatsuonline.vn/ho-so-thanh-lap-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien-tro-len.html
Dịch vụ khác: 

Đăng nhận xét