Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Hồ sơ thành lập công ty liên doanh

Written By Bravolaw on Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015 | 19:52

Công ty tư vấn bravolaw xin cùng quý khách hàng tìm hiểu hồ sơ thành lập công ty liên doanh, gồm những giấy tờ gì, thủ tục ra sao, chi phí bao nhiêu, nhằm giúp quý khách hàng hiểu rõ các thủ tục, giấy tờ khi thanh lap cong ty lien doanh.
Hồ sơ thành lập công ty liên doanh
Hồ sơ thành lập công ty liên doanh

1. Hồ sơ thành lập công ty liên doanh gồm:


- Đơn đề nghị đăng ký thành lập công ty liên doanh theo mẫu đã quy định sẵn của cơ quan nhà nước;

- Bản dự thảo điều lệ công ty Liên doanh ;

- Bản Danh sách các thành viên trong công ty liên doanh ;

- Biên bản xác định vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền ;

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của giám đốc,người đại diện công ty liên doanh  đối với ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề theo quy định pháp luật ;

- Bản sao Giấy CMND, hộ chiếu hoặc bản sao chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện hoặc được ủy quyền theo pháp luật ;

2. Tư vấn thành lập công ty Liên doanh tại Bravolaw :


- Tư vấn trước thành lập công ty , bao gồm các nội dung cơ bản sau :

Tư vấn tên công ty ( kiểm tra tên công ty có bị trùng lặp , gây nhầm lẫn , đã đăng ký hoặc phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam ) ;
Tư vấn chủ sở hữu công ty , người đại diện theo pháp luật ;
Tư vấn ngành nghề kinh doanh cho công ty mới, các vấn đề liên quan, điều kiện thủ tục ngành nghề kinh doanh đã đăng ký ;
Tư vấn trụ sở chính công ty sao cho phù hợp, thuận tiện ,mặt bằng tối ưu về không gian, giá trị ;
Tư vấn số vốn góp, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan ;
Tư vấn cơ cấu tổ chức công ty, soạn thảo các văn bản liên quan cho hoạt động công ty ( hợp đồng lao động; điều lệ công ty … ) ;
Tư vấn các ưu đãi đầu tư của công ty liên doanh khi thành lập và hoạt động tại Việt Nam;
Tư vấn mức chia lợi nhuận, chuyển đổi sở hữu ;
Tư vấn các thủ tục, văn bản khác liên quan tới thành lập công ty ;
- Quá trình thành lập công ty liên doanh  :

- Hồ sơ thành lập sau khi được soạn, Tư vấn viên Bravolaw sẽ đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư địa phương nơi quý khách hàng thành lập công ty ;

- Trong thời gian chờ kết quả, Tư vấn viên liên tục thông báo tiến trình xử lý hồ sơ của cơ quan có thầm quyền tới quý khách; sau khi nhận đủ kết quả, mới tiến hành làm thủ tục thuế và con dấu cho khách hàng .

- Khách hàng nhận đủ kết quả, giấy phép từ Tư vấn viên sau 12 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ thành lập công ty ;

Nguồn: http://luatsuonline.vn/
Dịch vụ khác của chúng tôi:
thành lập hộ kinh doanh cá thể

Đăng nhận xét