Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

Thủ tục thành lập công ty tai tỉnh hưng yên

Written By Bravolaw on Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015 | 20:38

Thành lập công ty là một bước đi lớn để quảng bá thương hiệu, quảng bá các sản phẩm, mặt hàng của công ty. Nhằm giúp quý khách hàng tại Hưng Yên nắm bắt được các thủ tục, giấy tờ cần thiết khi thành lập công ty, các luật sư, các chuyên viên của bravolaw xin tư vấn và hướng dẫn quý khách hàng các thủ tục thành lập công ty tại hưng yên như sau:


1. Tư vấn trước khi thành lập công ty tại hưng yên.

- Tư vấn chọn tên công ty.
- Tư vấn cơ cấu, mô hình sản xuất của công ty.
- Tư vấn lựa chọn hình thức hoạt động của công ty.
- Tư vấn quyền và nghĩa vụ các cổ đông khi thành lập công ty.
- Tư vấn hình thức góp vốn.
- Tư vấn địa chỉ công ty.
- Tư vấn lập điều lệ công ty.

thành lập công ty tại hưng yên
thành lập công ty tại hưng yên

2. Hồ sơ thành lập công ty bao gồm:

- Đơn đề nghị thành lập công ty tại hưng yên.
- Bản dự thảo điều lệ công ty.
- Bản sao chứng thực các giấy tờ cá nhân của các thành viên sáng lập công ty hoặc người đại diện công ty.
- Danh sách các thành viên công ty.
- Các giấy tờ liên quan khác.

3. Công việc của Bravolaw.

- Soạn thỏa hồ sơ thành lập công ty tại hưng yên khi quý khách hàng cung cấp đủ hồ sơ thông tin cho chúng tôi.
- Tiến hành nộp hồ sơ thành lập công ty tại hưng yên.
- Theo dõi tiến trình hồ sơ, nhận kết quả tại cơ quan công nhà nước,
- Tiến hành làm dấu tròn công ty.
- Trả kết giấy đăng ký kinh doanh và con dấu cho khách hàng.

Đăng nhận xét