Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

Thành lập chi nhánh công ty tại Hải Dương

Written By Bravolaw on Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015 | 19:03

Bravolaw tư vấn thành lập chi nhánh công ty tại Hải Dương cho doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng đầu tư, mở thêm chi nhánh.Thành lập chi nhánh công ty tương đối đơn giản và gọn nhẹ, Bravolaw xin được tư vấn các bước như sau :
1. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tại Hải Dương :
Gửi thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh Hải Dương với nội dung là thành lập chi nhánh công ty, nội dung bao gồm các thông tin sau :
- Mã số doanh nghiệp ;
- Tên công ty ;
- Địa chỉ trụ sở chính công ty ;
- Tên chi nhánh công ty dự kiến thành lập ;
- Địa chỉ trụ sở chi nhánh công ty dự kiến thành lập ;
- Nội dung, phạm vi hoạt động chi nhánh công ty ;
- Các thông tin, Giấy CMND hoặc chứng thực các nhân của người đứng đầu chi nhánh ;
- Họ , tên, chữ ký người đại diện theo pháp luật của công ty muốn thành lập chi nhánh ;
Các giấy tờ, thủ tục khác kèm theo thông báo trên, bao gồm :
- Quyết định bằng văn bản biên bản hợp Hội đồng quản trị ;
- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty ;
- Bản sao chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh công ty ;
Thành lập chi nhánh công ty
Thành lập chi nhánh công ty cùng Bravolaw
- Khi khách hàng đăng ký thành lập chi nhánh công ty tại Bravolaw, tư vấn viên sẽ tư vấn các vấn đề liên quan tới thành lập chi nhánh , hoàn thành các thủ tục, hồ sơ để thành lập ;
- Là đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh Hải Dương, theo dõi tiến trình hoàn thành hồ sơ, thông báo tình trạng hồ sơ cho khách hàng ;
- Hồi trả kết quả nhận được, làm thủ tục khắc dấu cho khách hàng ;
- Tư vấn các vấn để sau thành lập chi nhánh cho khách hàng; đồng thời giảm 10% cho các dịch vụ tiếp theo khi khách hàng tham gia tại Bravolaw .

Đăng nhận xét