Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Thành lập chi nhánh công ty tại Hải Phòng

Written By Bravolaw on Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015 | 02:43

Công ty bạn đang có nhu cầu mở rộng kinh doanh tại Hải Phòng? Nhưng  khó khăn pháp lý trong thủ tục mở chi nhánh công ty ? Thủ tục , hồ sơ bắt đầu từ đâu ? Bao gồm những gì ?… Những thắc mắc trên hãy để Bravolaw giúp bạn giải quyết một các nhanh chóng nhất bằng dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh công ty sau đây.
Xem thêm:

1. Các quy định của pháp luật về thành lập chi nhánh công ty
  • Luật doanh nghiệp 2005 và nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp .
  • Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ KH&ĐT về thành lập chi nhánh và lưu ý khi thành lập chi nhánh doanh nghiệp.
2. Hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại TP Hải Phòng
Khi thành lập chi nhánh công ty, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hải Phòng.
Nội dung thông báo gồm:
a) Mã số doanh nghiệp;
b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
c) Tên chi nhánh dự định thành lập;
d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh;
đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh;
e) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh;
g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có:
- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên.
- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
Lưu ý : Cần có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh công ty tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Thành lập chi nhánh công ty tại Hải Phòng
Thành lập chi nhánh công ty tại Hải Phòng
3.Nội dung tư vấn thành lập chi nhánh công ty tại Hải Phòng của Bravolaw
- Tư vấn hoàn thành hồ sơ, các  thủ tục pháp lý cho khách hàng.
- Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh TP Hải Phòng.
-Theo dõi tiến trình hồ sơ đăng ký để bảo đảm tính hợp lệ của hồ sơ.
- Hồi trả Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh công ty tại TP Hải Phòng và khắc dấu đỏ khi kết thúc thủ tục thành lập chi nhánh công ty.
Nguồn: http://luatsuonline.vn/thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty-tai-hai-phong.html

Đăng nhận xét