Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Thành lập văn phòng đại diện

Written By Bravolaw on Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015 | 20:29

Công ty làm ăn tốt, phát triển mạnh, muốn mở rộng kinh doanh ra các tính, quý khách hàng đang phân vân không biết đơn vị nào làm thủ tục thành lập văn phòng đại diện, nhanh, tốt, uy tín chất lượng, hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho Bravolaw, các chuyên viên và các luật sư của chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn quý khách hàng thủ tục thành lập văn phòng đại diện
Xem thêm:


Trong thời hạn 10  ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện.
Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.
Tư vấn thành lập văn phòng đại diện
Tư vấn thành lập văn phòng đại diện
2. Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện :
Thông báo lập văn phòng đại diện, bao gồm những nội dung sau:
- Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
- Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp;
- Tên văn phòng đại diện dự định thành lập ;
- Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện;
- Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện;
- Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu văn phòng đại diện;
- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đăng nhận xét