Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Tư vấn thành lập công ty bán hàng đa cấp

Written By Bravolaw on Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015 | 23:56

Tư vấn Brvolaw luôn là sự lựa chọn, là điểm đến của các công ty hay các mô hình kinh doanh thành lập công ty bán hàng đa cấp với các chuyên gia tư vấn hàng đầu có kinh nghiệm trong các lĩnh vực này.

Việc thành lập công ty cũng có tầm quan trọng và ảnh hưởng khá lớn đến sự phát triển công ty chính vì yếu tố này mà người doanh nghiệp nên nghĩ đến các chuyên gia tư vấn hàng đầu bravola. Đây là hoạt động bán hàng có sức ảnh hưởng lớn tới người dân, vì vậy việc nghiên cứu làm sao cho phù hợp để kinh doanh đó lại là yếu tố đâu tiên doanh nghiệp đa cấp phải nghĩ đến. Để được tư vấn thành lập công ty bán hàng đa cấp hợp lý nhất theo điều 2 của nghị định quản lý bán hàng đa cấp thì:
 - Bán hàng đa cấp là một phương thức tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp thông qua nhiều cấp khác nhau
 - Người tham gia sẽ được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng
 - Lợi ích kinh tế khác từ kết quả bán hàng hóa của mình và của người khác
 - Các mạng lưới do người đó tổ chức ra và được doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp thuận".
Xây dụng hệ thống bán hàng đa cấp từ mức độ nhỏ dần đến lớn


Với các chính sách của công ty, điều kiện để cấp giấy phép cho kinh doanh đa cấp phải đủ một số điều kiện sau: 

- Có số tiền quỹ tương đương với 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn một tỉ đồng Việt Nam
- Kinh doanh phải phù hợp với ngành nghề đăng ký doanh nghiệp
- Phải có chương trình bán hàng minh bạch công khai và không trái pháp luật
- Có chương trình tham gia rõ ràng
- Hàng hóa kinh doanh bắt buộc phải có giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu
Và xem thêm các thủ mục: 


Đăng nhận xét