Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Xin giấy phép bán hàng đa cấp

Written By Bravolaw on Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015 | 01:01

Thủ tục xin giấy phép bán hàng đa cấp gồm

1. Hồ sơ xin giấy phép bán hàng da cấp:

- Đơn đề nghị xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp.
- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ.
- Bản sao công chứng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh(trường hợp hoàng hóa là làng hóa kinh doanh có điều kiện).
Xem thêm: 
- Danh sách, thông tin những người đứng đầu doanh nghiệp, có ảnh và xác nhận của công an. Đối với người nước ngoài cần phải có xác nhận của đại sứ quán, hoặc lãnh sự quán tại Việt Nam mà người nước ngoài mang quốc tịch.
- Chương trình bán hàng có các nội dung quy định tại điểm a khoản 2 điều 6 nghị định 110/2005/ND-CP.
- Chương trình đào tạo người tham gia có các nội dung quy định tại điểm b khoản 2 điều 6 nghị định 110/2005/ND-CP.

xin giấy phép bán hàng đa cấp
xin giấy phép bán hàng đa cấp

2. Thông tin khách hàng.

Quý khách hàng khi tiến hành xin giấy phép bán hàng đa cấp cần phải cung cấp đầy đủ các thông tin sau:
- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quý.
- Bản sao giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh(với hàng hóa kinh doanh có điều kiện).
- Bản danh sách thông tin người đứng đầu doanh nghiệp có xác nhận của cơ quan công an, trường hợp có người nước ngoài phải có xác nhận của đại sứ quan hoặc lãnh sự quán tại Việt Nam mà người nước ngoài mang quốc tịch.
- Nội dung chương trình bán hàng theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 6 nghị định 110/2005/ND-CP.
- Chương trình đào tạo người tham gia có nội dung được quy định tại điểm b khoản 2 điều 5 nghị định 110/2005/ND-CP.

3. Công việc Bravolaw cần thực hiện.

- Tiến hành soạn thảo hồ sơ xin giấy phép bán hàng đa cấp và tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước.
- Theo dõi tiến trình hồ sơ, nhận kết quả tại cơ quan nhà nước theo giấy hẹn.
- Trả kết quả, thanh lý hợp đồng với khách hàng.

Đăng nhận xét