Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Những thay đổi nổi bật của luật doanh nghiệp 2014

Written By Bravolaw on Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015 | 20:00

Theo đó từ ngày 1/7/2015 luật doanh nghiệp 2014 chính thức có hiệu lức và có một số thay đổi có lợi cho doanh nghiệp như sau:

1. Quyền của doanh nghiệp

Tất cả các doanh nghiệp đều có quyền:
–  Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.
–  Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, chủ động lưa chọn nghành nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, chủ động điều chỉnh quy mô và nghành nghề kinh doanh.
–  Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bố và sử dụng vốn.
–  Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.
–  Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.
–  Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.
–  Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.
–  Chiếm hữu sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.
–  Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.
–  Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiến nại, tố cáo.
–  Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
–  Quyền khác theo quy định của luật có liên quan
Xem thêm: 

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

–  Theo điều 13 luật doanh nghiệp 2014 cho phép công ty TNHH và công ty cổ phần có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lương, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đai diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
–  Đây là một quy định mới tạo điều kiện cho doanh nghiệp, thuận lợi kinh doanh thông qua các đại diện theo pháp luật, đồng thời giúp doanh nghiệp tránh bị khủng hoảng khi người đại diện theo pháp luật duy nhất của công ty không hợp tác, thực hiện các yêu cầu của các thành viên/cổ đông công ty trong quá trình quản lý điều hành nội bộ và các giao dịch với đối tác bên ngoài

3. Đăng ký kinh doanh.

–  Cũng theo luật doanh nghiệp 2014 thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được rút ngắn từ 5 ngày xuống còn 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.
–  Nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Theo điều 29 của luật doanh nghiệp 2014 nội dung ghi trên giấy đăng ký kinh doanh bao gồm:
Tên doanh nghiêp, mã số doanh nghiệp.
Địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp.
Vốn điều lệ công ty.
Thông tin chủ sở hữu công ty.
Người đại diện theo pháp luật.
dang-ky-kinh-doanh
đăng ký kinh doanh
dang-ky-kinh-doanh
đăng ký kinh doanh mới
Theo đó ngành nghề kinh doanh của công ty đã bỏ đi không ghi trên giấy đăng ký kinh doanh, điều này đã hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm theo quy định của hiến pháp năm 2013. Đồng thời khi doanh nghiệp thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp chỉ việc thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để được bổ sung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không phải thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh để được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như luật cũ. Điều này giúp cho doanh nghiệp không mất thời gian và thủ tục để chờ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi muốn thay đổi đăng ký kinh doanh.

4. Con dấu doanh nghiệp

Theo điều 44 tại luật doanh nghiệp 2014 doanh nghiệp có quyền tự quyết con dấu của mình: hình thức, số lượng, nội dung con dấu. Thay vì doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan công an như luật cũ, doanh nghiệp chỉ phải thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Theo điều luật này sẽ giúp doanh nghiệp đỡ phiền hà, tốn kém về chi phí, thời gian, phù hợp với xu thế chung của xã hội.

5. Điều kiện tiến hành họp đại hồi đồng cổ đông công ty.

Theo điều 141 luật doanh nghiệp 2014, điều kiện tiên hành họp đại hội đồng cổ đông chính thức thay đổi theo đúng thông lệ quốc, theo đúng tỷ lệ dự họp là 65%(luật doanh nghiệp 2015) xuống còn 51%. Với quy định này sẽ     tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc họp đại hội đồng cổ đông theo đúng kế hoạch của doanh nghiệp, trách tình trạng doanh nghiệp phải triệu tập 2, 3 lần do không đủ điều kiện.

6. Hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp.

Theo quy định tại điều 194, 195 luật doanh nghiệp 2014, các công ty, có thể hợp nhất , sáp nhập vào nhau tạo thành một công ty mới, mà không bắt buộc phải là công ty cùng loại như quy định tại luật cũ. Với quy định này sẽ thúc đẩy thị trường mua bán doanh nghiệp phát triển.
Nguồn: http://luatsuonline.vn/

Đăng nhận xét