Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

5 điểm thay đổi luật doanh nghiệp 2015 mà bạn nên biết

Written By Bravolaw on Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015 | 20:11


5 điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp vừa có hiệu lực


Luật Doanh nghiệp đã bổ sung sửa đổi những quy định mới nhằm hạn chế khó khăn bất cập của luật cũ, tiếp tục tạo kinh doanh thuận lợi, đầu tư phù hợp với xu hướng chung của thế giới.
Dưới đây là những điểm mới quan trọng của Luật Doanh nghiệp 2014 sửa đổi, có hiệu lực từ 1/7 theo giới thiệu của thạc sĩ luật Phạm Thanh Bình


5 thay đổi luật doanh nghiệp 2015


1. Đăng ký kinh doanh

  •  Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời gian xin giấy phép kinh doanh được rút ngắn từ được rút ngắn từ 5 ngày làm việc (theo luật Doanh nghiệp 2005) xuống còn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ cho giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy đăng ký thay đổi nội dung chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  •  Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 29 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 4 nội dung chính so với Luật Doanh nghiệp 2005 là 10 nội dung

 Luật Doanh nghiệp 2014 đã bỏ nội dung ngành, nghề kinh doanh; bỏ việc xác định vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề. 5 điểm đổi mới luật doanh nghiệp sẽ làm doanh nghiệp giảm được thời gian và thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp chỉ phải thông bảo với cơ quan đăng ký kinh doanh để được bổ sung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp .

2. Con dấu của doanh nghiệp

Việc cấp và sử dụng con dấu của doanh nghiệp  sẽ do Bộ công an quy định
Bây giờ thay vì phải đăng ký với cơ quan công an như luật cũ, doanh nghiệp chỉ cần thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sẽ giúp giảm được rất nhiều thời gian và chi phí

3. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông công ty

 Thay đổi theo đúng thông lệ quốc tế khi giảm tỷ lệ dự họp từ 65% (luật Doanh nghiệp 2005) xuống còn 51%. Quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo đúng kế hoạch của doanh nghiệp.

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2014 cho phép công ty TNHH và công ty cổ phần có thể tự quyết định, chỉ định một người đại diện theo pháp luật hoặc trong trường hợp cần thiết thì có quyền tự chủ quyết định việc có nhiều người đại diện theo pháp luật.
Điều này tạo cơ hội cho doanh nghiệp tận dụng mọi cơ hộ kinh doanh và sẽ gỡ rồi cho doanh nghiệp khi người đại diện không hợp tác

5. Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Không cần cùng loại công ty mà vẫn sáp nhập, hợp thành một công ty mới. Quy định này sẽ  góp phần thúc đẩy thị trường mua bán doanh nghiệp đang hết sức sôi động hiện nay.

>>> Xem thêm: xin giấy phép nhập khẩu thực phẩm chức năng

Đăng nhận xét