Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Chi tiết thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể

Written By Bravolaw on Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015 | 20:53

1. Hộ kinh doanh cá thể là gì ?

Hộ kinh doanh mà do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một hộ gia đình, hoặc một nhóm người làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười  người lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh là hình thức hộ kinh doanh cá thể

thành lập hộ kinh doanh cá thể

Tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể


2. Thủ tục xin thành lập hộ kinh doanh cá thể


 Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

Tham khảo thêm:  tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể
 a) Địa điểm kinh doanh, tên chủ hộ kinh doanh

b) Ngành kinh doanh, nghề kinh doanh là gì

c) Số vốn kinh doanh là bao nhiêu

d) Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, tên , tuổi, địa chỉ nơi ở và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh. Còn nếu là do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Tiếp theo đó là giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.

Đối với những hộ kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì phải có các giấy tờ quy định và có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

Đối với những ngành, nghề có vốn pháp định phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trả lời một số thắc mắc khi thành lập hộ kinh doanh cá thể

 Một Hộ kinh doanh có thể có bao nhiêu địa điểm kinh doanh ?

Một hộ kinh doanh chỉ được phép đăng ký một địa điểm kinh doanh trên phạm vi cả nước.  Còn nếu hộ kinh doanh muốn kinh doanh từ 2 địa điểm trở lên thì phải đăng ký một trong các hình thức kinh doanh của doanh nghiệp và không sử dụng con dấu

Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh tại đâu ?

Đăng ký đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp Huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Bạn cần chuẩn bị  hồ sơ đầy đủ theo quy định

Hồ sơ bao gồm những gì :

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
- Bản sao chứng minh thư nhân dân của đại điện hộ kinh doanh
- Địa chỉ địa điểm, địa chỉ kinh doanh
- Ngành, nghề kinh doanh
 - Số vốn kinh doanh
 - Địa chỉ nơi cư tú của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình
 - Chữ ký

Mất bao lâu để đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh ?

Trong khoảng 5 ngày kể từ khi bạn nộp giấy xin đăng ký kinh doanh nếu ngành nghề kinh doanh không nằm trong danh mục bị cấm

Loại hình kinh doanh hộ gia đình nào được phép miễn trừ việc đăng ký kinh doanh ?

Hộ gia đình sản xuất lâm nghiêp, nông nghiệp và những người bán quà vặt, hàng rong, buôn bán, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện.

>>> Xem thêm : dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Đăng nhận xét