Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh nhà nghỉ - Luật Bravolaw

Written By Bravolaw on Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015 | 00:17

Bạn đang có ý định kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn mini, nhà trọ bình dân.... mà bạn chưa nắm rõ thủ tục xin giấy phép kinh doanh nhà nghỉ và những quy định của pháp luật về hình thức kinh doanh này, Công ty luật Bravolaw sẽ giúp bạn hiểu thêm về vấn đề này

Điều kiện về trật tự an ninh kinh doanh nhà nghỉ:

1. Người đứng đầu doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh,  và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có lý lịch rõ ràng

giấy phép kinh doanh nhà nghỉ
Xin giấy phép kinh doanh nhà nghỉ

Cá nhân hay tổ chức mà Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp, cấm thực hiện các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự.
  •  Người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, người nghiện ma túy...
  •  Người đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.
  • Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Đang chấp hành cải tạo không giam giữ hoặc được hưởng án treo
2. Phải duy trì và đảm bảo thực hiện đúng các điều kiện về an ninh, trật tự trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh; chấp hành quy định về trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn công cộng, và không nằm trong khu vực bị cấm kinh doanh

3. Đảo đảm các điều kiện về phòng chống cháy nổ

- Phải có biên bản về phòng cháy chữa cháy và địa điểm phải từ tầng 6 trở xuống


Hồ sơ, thủ tục:

1. Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định

2. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

  •  Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
  •  Nộp bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ sau:  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Giấy chứng nhận đăng ký thuế 
  •  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy
  • Bản khai lý lịch (có dán 01 ảnh 4x6) của người đứng đầu doanh nghiệp, văn phòng, chi nhánh người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự 


Đăng nhận xét