Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Quy định về mẫu dấu doanh nghiệp mới 2015

Written By Bravolaw on Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015 | 19:46

 Nghị định 96/2015/NĐ-CP,ngày 08/12/2015, quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp mới chính thức có hiệu lực.

Doanh nghiệp được chủ động khắc dấu

Một số điểm liên quan đến con dấu doanh nghiệp tại Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

- Về hình thức, số lượng con dấu, nội dung :

Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có quyền quyết định về số lượng con dấu, hình thức, nội dung. Nội dung con dấu phải thể hiện được các thông tin: mã số doanh nghiệp,  tên doanh nghiệp.

Dự thảo Nghị định hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp đã cụ thể hóa nguyên tắc về con dấu quy định tại Luật Doanh nghiệp: doanh nghiệp có quyền quyết định về số lượng, hình thức con dấu doanh nghiệp, nội dung, văn phòng đại diện, chi nhánh,  cũng như việc quản lý các thay đổi có liên quan

con dấu doanh nghiệp

Từ 01/7/2015, doanh nghiệp đã có thể tự làm lấy con dấu của mình


- Về cơ chế quản lý nhà nước đối với con dấu doanh nghiệp:

 Đã thay đổi theo hướng cởi mở hơn, doanh nghiệp hoàn toàn chủ động trong việc làm con dấu mà không phải đến cơ quan công an như trước. Trước khi sử dụng doanh nghiệp gửi thông báo mẫu dấu đến cơ quan kinh doanh trên cổng thông tin quốc gia

- Về thời điểm có hiệu lực của con dấu doanh nghiệp:

Từ 01/7/2015, doanh nghiệp đã có thể tự đi  làm lấy con dấu  hoặc tự do sử dụng dịch vụ khắc dấu trên thị trường.

Xem thêm : thủ tục thành lập công ty TNHH

Việc quản lý và sử dụng con dấu

- Các doanh nghiệp đã thành lập trước 01/07/2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước 01/7/2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

- Nếu doanh nghiệp đã thành lập trước 01/7/2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này.

 Đồng thời phải thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Đăng nhận xét