Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Công ty TNHH 2 thành viên có đặc điểm gì

Written By Bravolaw on Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015 | 20:00

Bạn đang phần vân thành lập công ty theo hình thức nào, và bạn thấy công ty TNHH 2 thành viên rất ưng ý với bạn. Mặc dù loại hình thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên là 1 chọn lựa rất thấp cho nhiều doanh nghiệp, trước khi lựa chọn loại hình thành lập công ty phù hợp, bạn có thể muốn tìm hiểu rõ ràng về quy định, quyền lợi, nghĩa vụ như sau: 

Khái niệm

Theo quy định tại Điều 38 Luật doanh nghiệp năm 2005 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:
- Thành viên có thể là một cá nhân hay tổ chức, từ 2 thành viên trở lên số lượng thành viên ko vượt quá 50 người
- Thành viên chịu trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp
- Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 43, 44 và 45 của Luật .
- Công TNHH có tư cách pháp nhân khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký buôn bán
- Công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phần.

Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên trở lên

- Đặc điểm về vốn: Công ty tnhh có tài sản riêng. Tài sản riêng của công ty là 1 khối thống nhất. tách biệt khỏi tài sản riêng của các thành viên và được thể hiện bằng tiền thông qua khái niệm vốn.

Đặc điểm của công ty TNHH 2 thành viên


- Đặc điểm về tư cách pháp lý : Công ty tnhh có tư cách pháp nhân. Tư cách pháp nhân của công ty tnhh được xác định nói từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Việc thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của công ty tnhh do các giao dịch trước thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc nghĩa vụ công ty.
- Đặc điểm về dừng trách nhiệm: giới hạn trách nhiệm của công ty về tất cả hoạt động của mình là tài sản riêng của công ty. các thành viên của công ty phải chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty và cũng được giới hạn trong phạm vi vốn mà họ đã cam kết góp vào công ty. Điều này có nghĩa là ngay cả khi, thành viên đấy chưa thực sự góp vốn vào công ty mà mới chỉ đăng ký thì vẫn phải chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty.

 NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN.

- Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty; ko được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới toàn bộ hình thức, trừ giả dụ quy định tại các điều 43, 44, 45 và 60 của Luật Doanh nghiệp;
- Tuân thủ Điều lệ công ty;
- Chấp hành quyết định của Hội đồng thành viên;
- Thực hiện những nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện những hành vi sau đây:
  • Vi phạm pháp luật;
  • Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác ko nhằm chuyên dụng cho lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác;
  • Thanh toán những khoản nợ chưa tới hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.
Trên đây là những đặc điểm của công ty TNHH 2 thành viên để các bạn có thể tham khảo có nên thành lập công ty TNHH 2 thành viên hay không, để không làm mất thời gian bạn có thể liên hệ với Bravolaw để được tư vấn toàn bộ các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp cũng nhu các loại giấy phép khác.

Đăng nhận xét