Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Mở công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Written By Bravolaw on Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016 | 18:08

Bạn đang muốn mở công ty bảo vệ nhưng đang gặp khó khăn về vốn pháp định quá lớn, hồ sơ thủ tục cũng khá là nhiều, mà bạn lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Hãy liên hệ với chúng tôi Bravolaw sẽ thay mặt bạn làm hết mọi thủ tục mà bạn không cần phải đi lại, không tốn thời gian để bạn làm các việc khác
Về Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ
Vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh bảo vệ là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng), phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định nêu trên trong suốt quá trình hoạt động.
mở công ty bảo vệ

Thành lập công ty bảo về từ 2 -3 ngày
Hồ sơ các bạn cần chuẩn bị cho Bravolaw
Biên bản góp vốn của những cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty TNHH 2 thành viên
- Đối với số vốn được góp bằng tiền, buộc phải có xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam
- Đối với số vốn góp bằng tài sản, bắt buộc có chứng thực của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kiểm kê tài sản
- Người đứng đầu doanh nghiệp giám đốc hay tổng giám đốc có điều kiện sau
Có năng lực hành vi dân sự tốt, có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng
+ Có trình độ học vấn từ đại học, cao đẳng trở lên

Bravolaw sẽ tư vấn thêm cho bạn:
- Tư vấn lựa chọn hình thức công ty (Công ty TNHH - Công ty cổ phần – Doanh nghiệp tư nhân…);
- Tư vấn tên công ty thích hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam
- Tư vấn trụ sở công ty, văn phòng đại diện....
- Tư vấn đăng ký vốn điều lệ làm sao phù hợp với doanh nghiệp
- Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh
- Tư vấn thủ tục và những vấn đề liên quan tới nội bộ doanh nghiệp
Bravolaw sẽ thay mặt bạn làm các thủ tục sau :
Tổng hợp lại hồ sơ quý khách nộp tại phòng đăng ký kinh doanh
Theo dõi hồ sơ và thông báo cho các bạn từng quá trình
Nhận giấy đăng ký kinh doanh, và khắc dấu và làm mã số thuế
Thời gian làm việc từ 2- 3 ngày không tính ngày thứ 7 , chủ nhật và những ngày lễ khác. Luôn luôn hoàn thành tất cả thủ tục nhanh nhất cho các bạn

Đăng nhận xét