Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

5 Quy trình thành lập công ty tnhh nhanh nhất

Written By Bravolaw on Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016 | 21:56

Tư vấn luật Bravolaw sẽ tư vấn cho các bạn quy trình thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn như sau:

1. Cá Nhân thanh lap cong ty hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận là

+ Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định này;
+ Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp
+ Đã nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh bắt buộc trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

4. Sau lúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và nhập hầu hết, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

thành lập công ty tnhh

5 Quy trình thành lập công ty nhanh nhất


>>> Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký ko đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung phải sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

5. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

>>> Xem thêm hồ sơ tại đây

Thứ nhất: Giấy yêu cầu đăng ký doanh nghiệp;

Thứ hai: Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty bắt buộc có hầu hết chữ ký của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của người đại diện theo pháp luật, những thành viên cần cộng nhau chịu trách nhiệm về sự thích hợp pháp luật của điều lệ công ty;

Thứ ba: Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. tất nhiên danh sách thành viên bắt buộc có:

a) Bản sao hợp lệ 1 trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này đối với nếu thành viên sáng lập;
b) Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ 1 trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân.
Thứ tư: Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật cần có vốn pháp định;

Thứ năm: Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn trường hợp công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
>>>> Với các hướng dẫn như trên quý khách có thể tự mình đi làm toàn bộ thủ tục mà ko vướng bất kỳ 1 khó khăn gì? trường hợp quý khách ko có thời gian có thể liên hệ ngay với Bravolaw ngay để được tư vấn miễn phí

Đăng nhận xét