Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Công ty TNHH là gi? Có nên thành lập công ty TNHH hay không

Written By Bravolaw on Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016 | 23:35

Công ty TNHH là gì?

Công ty TNHH ( Trách nghiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, được thành lập và tồn tại độc lập đối với các chủ thể sở hữu nó. Trên phương diện pháp luật công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các nghĩa vụ và quyền tương ứng với quyền sở hữu công ty.

Có nên thành lập công ty TNHH hay không ???? 

- Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có không quá 50 thành viên cùng góp vốn thành lập .
- Có 2 loại công ty TNHH : Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
Công ty TNHH một thành viên là : một hình thức đặc trưng của công ty tnhh do 1 tổ chức hay 1 cá nhân là chủ sở hữu chịu đầy đủ trách nghiệp trước pháp luật
Công ty TNHH 2 thành viên là : có 2 thành viên trở lên và không vượt quá 50 thành viên chịu gần như trách nghiệm trước pháp luật
- Công ty TNHH có tư phương pháp pháp nhân nhắc từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Công ty TNHH ko được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn (Trái ngược với công ty cổ phần)
>>> Về cơ cấu tổ chức: Công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên buộc phải có Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên, Giám đốc. nếu Công ty TNHH có nhiều hơn mười 1 thành viên cần có Ban kiểm soát. 
Ưu điểm khi thành lập công ty TNHH
- Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp nhiều nhất ở Việt nam hiện tại phù hợp với quy mô kinh doanh vừa và nhỏ
- Các thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm về những hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty buộc phải ít gây rủi ro cho người góp vốn.
- Số lượng thành viên công ty khôngnhiều (Giới hạn 50 thành viên) và những thành viên thường là người quen biết, cần độ tin cậy hay xử lý những công việc sẽ dễ dàng
- Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ phải nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên
Nhược điểm lúc thành lập công ty TNHH
- Do chế độ TNHH cần uy tín của công ty trước đối tác, ký kết hợp đồng khó khăn
- Công ty TNHH chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh;
- Công ty TNHH ko có quyền phát hành cổ phiếu buộc phải việc huy động vốn là hết sức khó khăn

Đăng nhận xét