Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Thủ tục ký quỹ lữ hành quốc tế bắt buộc phải cần gì

Written By Bravolaw on Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016 | 23:28

Theo quy định của Luật doanh nghiệp thì doanh nghiệp có hiệu lực 7/2015 muốn kinh doanh lữ hành quốc tế cần có ký quỹ trong ngân hàng. Đây cũng là một thủ tục yêu cầu trong hồ sơ lúc xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Vậy mức ký quỹ là bao nhiêu??? nếu bạn ko có đủ số tiền để ký quỹ thì bắt buộc làm gi? Tư vấn Luật Bravolaw xin tư vấn cho bạn như sau:


Thủ tục ký quỹ lữ hành quốc tế

1. Mức ký quỹ buôn bán lữ hành quốc tế:
a) Doanh nghiệp sẽ phải ký quỹ 250.000.000 đồng đối với doanh nghiệp đưa khách du lịch vào Việt Nam
b) Doanh nghiệp sẽ phải ký quỹ 500.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối Khách nước ngoài vào Việt Nam và khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài

2. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được dùng| để giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh lữ hành.


3. Hoàn trả tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành cho doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:
a) Có thông báo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc doanh nghiệp không được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
b) Có quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp.
c) Có quyết định của cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư về việc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc xóa ngành nghề kinh doanh lữ hành trong giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài.

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể việc quản lý và dùng tiền ký quỹ của doanh nghiệp.”

5. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa, đại lý du lịch không bắt buộc ký quỹ.
Trên đây Bravolaw đã tư vấn cho quý khách biết bắt buộc ký quỹ bao nhiêu và khi nào sẽ được hoàn lại tiền ký quỹ ngân hàng

Đăng nhận xét