Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Công ty cổ phần là gì ưu nhược điểm của nó

Written By Bravolaw on Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016 | 19:21

Công ty TNHH tư vấn Bravolaw đã thành lập hàng trăm doanh nghiệp mỗi tháng, trong số đố có rất nhiều người đã thành lập công ty cổ phần, với nhiều năm kinh nghiệm trọng lĩnh vực hoạt động chúng tôi cam kết với các bạn luôn luôn hoàn thành mọi thủ tục nhanh nhất, mà các bạn không phải đi lại. Ngoài ra chúng tôi còn tư vấn về làm các loại giấy phép con, cơ sở đủ điều kiện, bảo hộ logo. 

sơ đồ công ty cổ phần

Sơ đồ thành lập công ty cổ phần - Bravolaw

Với những thông tin dưới đây chúng tôi hy vọng các chủ doanh nghiệp tương lai sẽ có cái nhìn tổng quát về hình thức công ty cổ phần mà mình đang chuẩn bị điều hành.
Công ty cổ phần là 1 trong những hình thức doanh nghiệp trong luật doanh nghiệp 2005, được thành lập và hoạt động với 3 thành viên là tối thiểu cộng góp vốn vào việc thành lập.

>>> Xem thêm hồ sơ thành lập công ty cổ phần: http://luatsuonline.vn/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-co-phan.html
>>> Xem thêm hồ sơ thành lập công ty tnhh    : http://luatsuonline.vn/thanh-lap-cong-ty/thanh-lap-cong-ty-tnhh

 Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
 1. Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 2. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và ko tránh số lượng tối đa;
 3. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 4. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ nếu quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này.
 -  Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 - Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán những loại để huy động vốn.

Có những loại cổ phần nào

1. Công ty cổ phần buộc phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

2. Công ty cổ phần có thể có cổ phần khuyến mãi. Người sở hữu cổ phần khuyến mãi gọi là cổ đông khuyến mãi.
Cổ phần khuyến mãi gồm các loại sau đây:
 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
 • Cổ phần ưu đãi cổ tức;
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
 • Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.
3. Chỉ có tổ chức được Chính phủ uỷ quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. khuyến mãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau thời hạn đấy, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
4. Người được quyền chọn cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
5. Mỗi cổ phần của cùng 1 loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.
6. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Ưu nhược điểm của công ty cổ phần

Ưu điểm:
 • Nhiều thành viên cộng tham gia góp vốn, cùng kinh doanh
 • Có tư cách pháp nhân
 • Chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản theo tỉ lệ vốn góp
 • Những cổ đông sáng lập có thể mất quyền kiểm soát Công
Khuyết điểm:
Khả năng huy động vốn từ công chúng bằng loại hình đầu tư trực tiếp thuận lợi, công chúng có thể dễ dàng tham gia vào công ty bằng loại hình chọn cổ phiếu của Công ty tính chất mở của Công ty.

Đăng nhận xét