Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Thời hạn góp vốn vào Công ty TNHH theo đúng luật doanh nghiệp

Written By Bravolaw on Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016 | 19:59

Luật doanh nghiệp 2014 có quy định gì khác so với Luật doanh nghiệp 2005 về thời hạn góp vốn vào công ty tnhh đối với công ty Bravolaw xin tư vấn trong bài viết này để bạn đọc tham khảo

thời gian góp vốn công ty tnhh

Thời gian góp vốn công ty TNHH


Quy định của Luật doanh nghiệp 2014 về thời hạn  góp vốn vào công ty TNHH như sau:
  • Thời hạn góp vốn vào công ty TNHH một thành viên

Theo nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp 2005 thì thời hạn mà chủ sở hữu, thành viên công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải góp đủ số vốn đã cam kết góp vào vốn điều lệ là 36 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
>>> Xem thêm: hồ sơ thành lập công ty tnhh
>>>Xem thêm: dịch vụ thành lập công ty giá rẻ
  • Thời hạn góp vốn vào công ty TNHH 2 TV trở lên.

Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Sau thời hạn quy định mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:
a) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;
b) Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;
c) Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.
  - Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo quy định. 

Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  - Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy  chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trongthời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

  Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.

Để biết thêm mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ theo Hotline: 1900 6296


Đăng nhận xét