Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Tổng hợp các quy định về ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty

Written By Bravolaw on Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016 | 21:11

Thành lập công ty để hoạt động kinh doanh là điều không hề đơn giản mặc dù thủ tục thành lập doanh nghiệp được đơn giản hóa đi khá nhiều. Việc chuẩn bị không kỹ càng sẽ dẫn tới những sai lầm bạn có thể mắc phải đặc biệt là các ngành nghề kinh doanh, dưới đây là bài viết những quy định về ngành nghề kinh doanh mà bạn nên tham khảo:
Những ngành, nghề và điều kiện kinh doanh:
Ngành nghề được kinh doanh:
 Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm.

Xem thêm : dịch vụ thành lập công ty uy tín Bravolaw
Điều kiện kinh doanh:
 Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định. Điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể, được thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác.

Điều kiện kinh doanh được thể hiện dưới các hình thức:
+ Giấy phép kinh doanh.
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
+ Chứng chỉ hành nghề.
+ Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.
+ Xác nhận vốn pháp định.
+ Chấp thuận khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
+ Các yêu cầu khác mà doanh nghiệp phải thực hiện hoặc phải có mới được quyền kinh doanh ngành, nghề đó mà không cần xác nhận, chấp thuận dưới bất kỳ hình thức nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Những ngành nghề kinh doanh bị cấm:
Cấm hoạt động kinh doanh gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khoẻ của nhân dân, làm huỷ hoại tài nguyên, phá huỷ môi trường.
Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp không được quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh. Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi ngành nghề kinh doanh thì cần phải thay đổi giấy phép kinh doanh.Để đảm bảo thủ tục nhanh chóng, gọn nhẹ không vi phạm quy định của pháp luật hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Hotline: 1900 6296

Đăng nhận xét