Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

10 giải pháp của chính phủ đưa ra hỗ trợ doanh nghiệp

Written By Bravolaw on Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016 | 20:43

Để giải quyết những hạn chế nói trên, Thủ tướng cho rằng, trước hết doanh nghiệp phải chủ động xây dựng chiến lược phát triển trong hội nhập, văn hóa doanh nhân; cùng với đó, Nhà nước, Chính phủ phải coi doanh nghiệp là đối tượng được phục vụ; chính sách ban hành ra phải nhất quán, sát với thực tế và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cuối cùng về chính sách của mình đưa ra.

0 giải pháp doanh nghiệp đưa ra hỗ trợ doanh nghiệp năm 2016

10 giải pháp doanh nghiệp đưa ra hỗ trợ doanh nghiệp năm 2016
Theo đó, Thủ tướng nêu ra 10 giải pháp của Chính phủ để xây dựng thể chế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp như sau:
1. Nhà nước sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng, bảo đảm quyền kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh tất cả các loại hình, lĩnh vực mà pháp luật không cấm.
2., ngoại trừ trường hợp đặc biệt như các doanh nghiệp phục vụ, kinh doanh các mặt hàng bình ổn giá, tất cả các doanh nghiệp còn lại không phân biệt quy mô, loại hình, thành phần kinh tế đều bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực như vốn, tài nguyên, đất đai, thị trường và cơ hội kinh doanh.
3. Nhà nước đảm bảo sự ổn định lâu dài của chính sách để nhà đầu tư, doanh nghiệp yên tâm bỏ vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Chính phủ ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo môi trường hòa bình, an ninh, an toàn, thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.
4. Các cơ quan quản lý Nhà nước khi ban hành chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật quy định rõ một vấn đề, một cơ quan chịu trách nhiệm và hướng tới người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm đến cùng quyết định của mình.
5. Các quy định về điều kiện phải lượng hóa được, minh bạch, dễ hiểu để nhà đầu tư, doanh nghiệp tự đánh giá khả năng tuân thủ đáp ứng được yêu cầu với chi phí thấp, giảm rủi ro pháp lý trong kinh doanh.
6. Các quy định của Nhà nước phải tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tuân thủ, nhận khó khăn về cơ quan phía Nhà nước, theo tinh thần nhà nước kiến tạo, cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ.
7. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, tăng thu nhập của xã hội, đặc biệt là khơi nguồn đổi mới, sáng tạo trong kinh doanh và cần có chính sách hỗ trợ riêng để tạo điều kiện cho phát triển và hội nhập. Với 98% doanh nghiệp ở quy mô nhỏ và vừa, Thủ tướng khẳng định đường lối của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam là coi doanh nghiệp tư nhân là động lực của sự phát triển kinh tế.
8. Là cần ngăn chặn có hiệu quả việc hình sự hóa các quan hệ kinh tế nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Nhà nước, Bộ Công an, không có chủ trương hình sự hóa kinh tế, trừ trường hợp vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì phải xử lý nghiêm minh.
9. Đối với các doanh nghiệp hoạt động có tính rủi ro lớn, hoạt động công ích tham gia nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, cần có cơ chế quản lý phù hợp.
10. Giảm dần tiến tới loại bỏ các loại giấy phép con, phí, phụ phí bất hợp lý. Nghị định, Thông tư phải thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và từ 1/7/2016 phải có hiệu lực, bãi bỏ hết các quy định cũ trái với tinh thần luật đã được Quốc hội thông qua.

(Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh)

Bravolaw chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan tới doanh nghiệp như: thành lập công ty cổ phần tại hà nội, thành lập công ty tnhh, xin giấy phép kinh doanh, đăng ký bảo hộ logo,...

Liên hệ 1900 6296 để được chúng tôi tư vấn cụ thể cho các bạn

Đăng nhận xét