Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

Dịch vụ tách công ty trọn gói tại Hà Nội và Hồ Chí Minh

Written By Bravolaw on Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016 | 02:09

Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, Hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thoả thuận khác.

Dịch vụ tư vấn tách công ty tại công ty chúng tôi:

1. Tư vấn các thủ tục về dịch vụ tách công ty:

- Thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung dịch vụ Tách Công ty;
- Tư vấn định giá tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách.
- Nguyên tắc và thủ tục chia tài sản công ty;
- Phương án sử dụng lao động;
- Thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới;
- Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện tách công ty.
- Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;
- Tư vấn chấm dứt tồn tại của Công ty bị chia;
- Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan).
- Hoàn thiện hồ sơ Thành lập doanh nghiệp bao gồm: Tư vấn và hoàn thịên Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thành lập công ty, Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, Soạn thảo danh sách thành viên/danh sách cổ đông, Giấy ủy quyền thành lập doanh nghiệp, Các giấy tờ khác có liên quan.

2.  Tiến hành các thủ tục tách Doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

-   Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ tách công ty.
-   Tiến hành các thủ tục tách công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền..

3. Tư vấn sau dịch vụ cho khách hàng:

Sau khi công việc chia tách công ty hoàn thành, Công ty chúng tôi cam kết hỗ trợ Khách hàng các nội dung sau.
• Cung cấp hồ sơ nội bộ công ty;
• Các biểu mẫu hồ sơ, hợp đồng, ….
• Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí theo yêu cầu.
• Tư vấn miễn phí 02 năm sau khi chia tách Doanh nghiệp
• Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng;
• Tư vấn thuế, kế toán, báo cáo thuế.
• Tư vấn miễn phí dịch vụ seo website chuyên nghiệp.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các dịch vụ của công ty có liên quan tới tư vấn tách công ty mời bạn tham khảo thêm về nội dung dịch vụ tư vấn tách doanh nghiệp của công ty chúng tôi.

>>>Xem thêm: thành lập công ty tại http://luatsuonline.vn/

Liên hệ với chúng tôi theo số Hotline 1900 6296 để được chúng tôi tư vẫn miễn phí 100% dịch vụ

Đăng nhận xét