Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Khái niệm và đặc điểm công ty cổ phần là gì ??

Written By Bravolaw on Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016 | 19:24

Công ty cổ phần là loại hình thành lập công ty được nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp lựa chọn khi thành lập công ty vì những đặc điểm vốn. Với bài viết này, sẽ đáp ứng yêu cầu thông tin chi tiết về khái niệm và đặc điểm công ty cổ phần, từ đó việc lựa chọn và đăng ký thành lập công ty cổ phần nhanh chóng và hiệu quả hơn.
1. Khái niệm công ty Cổ phần :
Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau là cổ phần và được phát hành ra ngoài thị trường nhắm huy động vốn tham gia đầu tư từ mọi thành phần kinh tế. Người sở hữu cổ phần được gọi là các cổ đông.
2. Đặc điểm công ty Cổ phần :
Công ty Cổ phần có những đặc điểm - đặc trưng pháp lý như sau :
- Phải có số lượng cổ đông tối thiểu là 3 thành viên và không hạn chế số lượng ( có thể là cá nhân hoặc tổ chức là cổ đông) ;
- Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần, giá trị cổ phần gọi là mệnh giá cổ phần.Mua cổ phần là hình thức chính để góp vốn vào công ty cổ phần ;
- Cổ đông là người nắm giữ cổ phần và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ công ty trong phạm vi số vốn đã góp;
- Cổ đông có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho cổ đông hoặc các nhân, tổ chức khác một cách tự do ;
- Doanh nghiệp cổ phần có thể phát hành chứng khoán theo quy định pháp luật ;
3. Cơ cấu thể chế của công ty cổ phần :
Cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp cổ phần được thể hiện như mô hình sau :
Mô hình cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần
4. Ưu và nhược điểm công ty  Cổ phần :
* Ưu điểm :
- Vì công ty cổ phần được góp vốn từ các cổ đông nên trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản của công ty thuộc phạm vi vốn đã góp và mức độ rủi ro sẽ thấp hơn ;
- Khả năng huy động vốn cao từ ngành nghề , lĩnh vực khác nhau thông qua hình thức phát hành cổ phiếu ra thị trường ;
- Chuyển nhượng vốn tương đối dễ dàng ;
* Nhược điểm :
- Số lượng thành viên cổ đông lớn dẫn đến việc quản lý và điều hành công ty phức tạp, có sự phân tách thành các nhóm cổ đông tranh giành về lợi ích ;
- Theo quy định thì vị trí Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp cổ phần không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp khác ;

Các bạn có thể liên hệ theo số Hotline 1900 696 để được chúng tôi tư vấn miễn phí và hưởng hêm 10% ưu đãi từ dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội của chúng tôi

Đăng nhận xét