Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

Quy trình thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội và Hồ Chí Minh

Written By Bravolaw on Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016 | 20:47

Bravolaw là công ty tư vấn với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và luôn tận tình với khách hàng. Tại đây chúng tôi có dịch vụ thành lập công ty cổ phần. Khách hàng sử dụng dịch vụ sẽ hài lòng và không gặp bất cứ khó khăn nào trong việc thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội và TP.HCM. Sau đây là sơ lược vài nét về công ty cổ phần, hồ sơ đăng ký thành lập,thủ tục và dịch vụ thành lập công ty cổ phần trọn gói tại Bravolaw


SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

Theo Luật Doanh Nghiệp 2005 thì công ty cổ phần có đặc điểm sau:

- Đại diện Pháp Luật: 1 cá nhân
- Cổ đông có thể là một tổ chức/cá nhân.
- Số lượng cổ đông: tối thiểu là 3 người.
- Có tư cách pháp nhân.
- Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp.
- Được phát hành cổ phiếu
- Cổ đông có thể chuyển nhượng 1 phần hay toàn bộ cổ phần cho cổ đông khác trong công ty hoặc người ngoài công ty. Hay có thể yêu cầu công ty mua lại toàn bộ cổ phần của mình sau khi được các cổ đông chấp thuận.
- Mô hình: Phải có Hội đồng cổ đông, Chủ tịch Hội đồng cổ đông, Giám đốc. Công ty Cổ Phần có trên 11 cổ đông phải có Ban kiểm soát.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký)
 2. Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập)
 3. Danh sách cổ đông sáng lập
 4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:
  4.1 – Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
  4.2 – Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức:
  - Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).
  - Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng. (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 96Luật Doanh nghiệp).
 5. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định Danh sách một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định;
 6. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề;
 7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
Để biết thêm mọi chi tiết cách bạn có thể tham khảo tại luatsuonline.vn

Đăng nhận xét