Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

Thành lập công ty tnhh hay công ty cổ phần

Written By Bravolaw on Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016 | 19:28

Tôi đang muốn thành lập doanh nghiệp, tôi cũng có tìm hiểu qua trên mạng thấy 2 loại hình là công ty trách nghiệm hữu hạn, và công ty cổ phần.Xin hỏi Bravolaw ưu nhược điểm của loại hình này, và tôi làm bên xây dựng nên chọn loại hình nào

công ty tnhh hay công ty cổ phần

Nên lựa chọn loại hình công ty tnhh hay công ty cổ phần


Tuy nhiên, mỗi loại hình doanh nghiệp lại có ưu điểm và nhược điểm riêng. Tùy vào số lượng thành viên, tiêu chí quản lý nội bộ, huy động vốn mà cá nhân, tổ chức lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp.

1. Công ty cổ phần

* Ưu điểm:

- Chế độ trách nhiệm của Công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp;
- Năng lực hoạt động của Công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề;
- Cơ cấu vốn của Công ty cổ phần linh hoạt tạo điều kiện để nhiều người cùng góp vốn vào công ty;
- Khả năng huy động vốn của Công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng;
- Chuyển nhượng cổ phần dễ dàng, thu hút được nhiều nhà đầu tư thuộc nhiều thành phần kinh tế tham gia góp vốn, mua cổ phần, mua cổ phiếu.

>>>Xem thêm: hồ sơ thành lập công ty cổ phần

* Nhược điểm:

- Việc quản lý và điều hành Công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn nên dễ có sự phân hoá thành các nhóm cổ động đối lập nhau về lợi ích;
- Quá trình thành lập và quản lý Công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.    

2. Công ty TNHH

* Ưu điểm

- Các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn góp vào công ty;
- Việc quản lý và điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn không quá phức tạp do số lượng các thành viên không nhiều;
- Chế độ chuyển nhượng phần vốn góp được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên công ty.

>>>Xem thêm: Hồ sơ thành lập công ty tnhh

* Nhược điểm:

- Khó khăn về kiểm soát: Mỗi thành viên đều phải chịu trách nhiệm đối với các quyết định của bất cứ thành viên nào trong công ty. Tất cả các hoạt động dưới danh nghĩa công ty của một thành viên bất kỳ đều có sự ràng buộc với các thành viên khác mặc dù họ không được biết trước. Do đó, sự hiểu biết và mối quan hệ thân thiện giữa các thành viên là một yếu tố rất quan trọng và cần thiết, bởi sự ủy quyền giữa các thành viên mang tính mặc nhiên và có phạm vi rất rộng lớn
- Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phần.
- Thiếu bền vững và ổn định, chỉ cần một thành viên gặp rủi ro hay có suy nghĩ không phù hợp là công ty có thể không còn tồn tại nữa; tất cả các hoạt động kinh doanh dễ bị đình chỉ. Sau đó nếu muốn thì bắt đầu công việc kinh doanh mới, có thể có hay không cần một công ty TNHH khác.

Tùy vào loại hình công ty mà bạn nên chọn loại hình phù hợp, ở đây bạn kinh doanh nghành nghề xây dựng chúng tôi xin tư vấn cho bạn, nếu bạn muốn mở rộng phát triển, bạn có thể ký được nhiều hợp đồng lớn thì nên thành lập công ty cổ phần

Để biết thêm các bạn có thể liên hệ vào số Hotline: 1900 6296

Đăng nhận xét