Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Giải thể công ty TNHH 1 thành viên cần làm gì

Written By Bravolaw on Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016 | 20:49

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp về mặt pháp lý cũng như trên thực tế theo trình tự, thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp và điều kiện do Luật Doanh nghiệp quy định. Vậy làm thể nào để giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH 1 thành viên ?

Hiện nay trên thực tế có rất nhiều những thương nhân sau khi đăng ký kinh doanh nhưng vì những lý do khác nhau đã không tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc đang kinh doanh nhưng không tiếp tục kinh doanh nữa không thông báo tạm ngừng hoạt động hoặc không giải thể Doanh nghiệp do thủ tục giải thể phức tạp và mất nhiều thời gian.

Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp riêng mà có sự khác nhau trong việc chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho việc giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty.

Giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH 1 thành viên cũng vậy. Bạn cần nắm rõ các quy trình  và giấy tờ cần thiết để hoàn thành thủ tục giải thể một cách nhanh chóng nhất.

Thủ tục Giải thể Công ty TNHH một thành viên được tiến hành như sau

1.  Tên thủ tục hành chính:

 Thủ tục Giải thể Công ty TNHH một thành viên

2.  Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1:

 Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Bước 2:

Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ. Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ và giao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;

Bước 3:

 Kết quả: Cơ quan đăng ký kinh doanh nhập thông tin doanh nghiệp giải thể vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và thông báo xoá tên doanh nghiệp gửi các cơ quan có liên quan.

3. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

4. Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

-    Thành phần hồ sơ gồm:
•    Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Theo Mẫu)
•    Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh
•    Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội
•    Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết
•    Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế
•    Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu
•    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
-    Số lượng bộ hồ sơ: 01 (bộ)

5. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:

07 ngày làm việc (nếu Cơ quan thuế và Cơ quan công an không có yêu cầu khác).

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

-    Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư)
-    Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư)
-    Cơ quan phối hợp (nếu có ): Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Thông báo xoá tên doanh nghiệp

Đăng nhận xét