Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Giấy phép thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Written By Bravolaw on Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016 | 00:17

Bravolaw tư vấn các vấn đề liên quan tới thành lập công ty TNHH 2 thành viên cũng như mọi vấn đề liên quan tới thành lập công ty 


Tư vấn trước khi thành lập công ty TNHH hai thành viên

  • Tư vấn về lựa chọn tên công ty, trụ sở, tăng giảm vốn, ngành nghề kinh doanh của công ty. 
  • Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong công ty. 
  • Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của công ty.
  • Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý.
  • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên công ty.
  • Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh.
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh do đại diện pháp luật công ty ký (theo mẫu qui định) (2 bản).  2. Dự thảo điều lệ công ty được tất cả các thành viên sáng lập (hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên sáng lập là tổ chức) và người đại diện theo pháp luật ký từng trang (tham khảo mẫu ) (1 bản);  3. Danh sách thành viên có chữ ký của tất cả thành viên và đại diện pháp luật tại cột 14 và phần cuối trang (theo mẫu qui định) (1 bản); 4. Giấy tờ chứng thực của thành viên góp vốn, người đại diện theo pháp luật: 
  • Công dân có quốc tịch Việt Nam: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực (1 bản).
  • Nếu thành viên góp vốn là tổ chức.
  • Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập. bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy tờ tương đương khác. bản sao hợp lệ Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác. (mỗi loại 1 bản)
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực theo khoản a nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng. (mỗi loại 1bản)
Liên hệ 1900 6296 để được chúng tôi tư vấn miến phí 100% và giảm giá dịch vụ 10% hoặc truy cập vào 

http://luatsuonline.vn/

Đăng nhận xét