Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh - Bravolaw

Written By Bravolaw on Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016 | 19:53

Sau khi thanh lap cong ty. Trong quá trình hoạt động đôi khi các doanh nghiệp phải thay đổi đăng ký kinh doanh. Các thủ tục của việc này rất tốn thời gian và khá phức tạp. Đó là lý do bạn nên dùng dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty chúng tôi.

1. Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh:
• Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;
• Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;
• Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;
• Thông báo lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông;
• Giấy ủy quyền;
• Ngoài ra, đối với từng nội dung thay đổi sẽ có thêm các văn bản khác có liên quan;
2. Thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty:
Doanh nghiệp có thể tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh -  thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty, Tiến hành bổ sung các ngành nghề kinh doanh trong hệ thống ngành kinh tế quốc dân bình thường trừ những ngành nghề kinh doanh đòi hỏi có điều kiện về vốn pháp định, chứng chỉ cần lưu ý như sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh;
a. Ngành nghề kinh doanh đòi hỏi chứng chỉ : Là các ngành nghề khi tiến hành thay đổi  đăng ký kinh doanh phải có chứng chỉ của người đứng đầu doanh nghiệp  hoặc các thành viên.
b Ngành nghề kinh doanh đòi hỏi vốn pháp định: Là các ngành nghề khi tiến hành   thay đổi đăng ký kinh doanh đòi hỏi phải có vốn pháp định, vốn pháp định phải được ngân hàng xác nhận.Doanh nghiệp kê khai ngành nghề cụ thể cần bổ sung cho công ty chúng tôi để được tư vấn cụ thể khi tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh
3. Đại diện thực hiện các thủ tục:
• Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
• Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
• Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
• Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền (nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến thay đổi Dấu pháp nhân);
• Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty
• Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho Doanh nghiệp (nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Thuế);
4. Cam kết sau thay đổi:
• Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;
• Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
• Hướng dẫn các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh có liên quan tại trụ sở công ty Tư vấn Đầu tư và Giải pháp doanh nghiệp Việt Nam;

Đăng nhận xét