Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh gồm những gì

Written By Bravolaw on Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016 | 00:42

Cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho khách hàng tại Hà Nội với thủ tục nhanh gọn, khách hàng không phải đi lại, mọi việc để chúng tôi.
1. Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Lưu ý:   

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. 
Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

>>>Xem thêm: thủ tục thành lập công ty cổ phần

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới
Đăng ký đổi tên doanh nghiệp
Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp
Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần
Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án
Thay đổi địa điểm kinh doanh
Thay đổi nội dung của chi nhánh về trụ sở và người đứng đầu chi nhánh

2.Bravolaw sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ gồm:  

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký kin doanh
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông/thành viên
Danh sách
Hợp đồng chuyển nhượng
Biên bản thanh lý
Và một số giấy tờ khác tùy thuộc vào từng nội dung thay đổi
3.Thời gian thực hiện dịch vụ:
7 ngày làm việc ( tính từ khi nộp hồ sơ )
4.Giá dịch vụ:
Thỏa thuận (tùy vào từng nội dung thay đổi)
" Bravolaw rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong thời gian sớm nhất 

Đăng nhận xét