Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Thay đổi vốn điều lệ công ty Tăng giảm vốn nhanh nhất

Written By Bravolaw on Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016 | 01:00

BRAVOLAW tư vấn các thủ tục liên quan đến tăng giảm vốn điều lệ công ty
Vốn điều lệ là vốn góp của cá nhân/tổ chức/pháp nhân vào công ty, trong quá trình kinh doanh để hoàn toàn có thể không ngừng mở rộng hoặc thu hẹp quy mô buôn bán, công ty sẽ phải thực hiện tăng, giảm vốn điều lệ C.ty. BRAVOLAW hỗ trợ dịch vụ tư vấn tăng vốn điều lệ công ty tại Hà Thành.
BRAVOLAW

thủ tục TẲNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ công ty


1. Khái niệm Vốn điều lệ Công ty:

Theo luật pháp của Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực hiện hành từ ngày 01/07/2015 vốn điều lệ: Là tổng giá trị tài sản do những thành viên đã góp hoặc khẳng định góp khi xây dựng C.ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã đc đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp so với C.ty cổ phần

-- Vốn điều lệ của bạn trách nhiệm hữu hạn một member tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam đoan góp & ghi trong Điều lệ C.ty

-- Vốn điều lệ của người tiêu dùng trọng trách hữu hạn hai member trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam đoan góp vào C.ty

-- Vốn điều lệ C.ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán những loại. Vốn điều lệ của khách hàng cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần những loại đã được đăng ký mua & đc ghi trong Điều lệ C.ty

2. thời hạn góp vốn điều lệ C.ty

thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho C.ty đủ và đúng loại gia sản như đã cam đoan khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các gia sản khác với loại gia tài đã khẳng định nếu đc sự tán thành của tương đối nhiều thành viên còn sót lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nhiệm vụ tương ứng với Phần Trăm phần vốn góp như đã khẳng định góp

3. Tăng, giảm vốn điều lệ C.ty

a. công ty trách nhiệm hữn hạn rất có thể tăng, giảm vốn điều lệ trong những trường hợp tại đây

+ Tăng vốn điều lệ

- Tăng vốn góp của thành viên;

- đón nhận vốn góp của thành viên mới.

+ Giảm vốn điều lệ

- Hoàn trả một trong những phần vốn góp cho member theo tỷ lệ vốn góp của chúng ta trong vốn điều lệ của người tiêu dùng nếu đã kinh doanh liên tiếp trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp & bảo đảm giao dịch đủ những khoản nợ & nghĩa vụ gia tài khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

- công ty mua lại phần vốn góp của member theo luật pháp tại Điều 52 của Luật Doanh nghiệp;

- Vốn điều lệ không được những thành viên giao dịch khá đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật Doanh nghiệp

b. công ty Cổ phần tăng, giảm vốn điều lệ trong số trường hợp tại đây

- Theo quyết định của Đại công hội cổ đông, công ty hoàn trả 1 phần vốn góp cho cổ đông theo phần trăm chiếm dụng cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh tiếp tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp & đảm bảo an toàn thanh toán giao dịch đủ các khoản nợ và nhiệm vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

- C.ty mua lại cổ phần đã phát hành pháp luật tại Điều 129 & Điều 130 của Luật Doanh nghiệp 2014

- Vốn điều lệ không được những cổ đông giao dịch thanh toán vừa đủ & đúng hạn theo lao lý tại Điều 112 của Luật Doanh nghiệp 2014​

​http://www.thaydoigiayphepkinhdoanh.net/wp-content/uploads/2015/11/tong-dai-tu-van-19006296.jpg

Tăng, giảm vốn điều lệ công ty

người sử dụng CẦN tư vấn VỀ TẲNG VỐN ĐIỀU LỆ XIN GỌI: 19006296

Hồ sơ đổi thay vốn điều lệ bao hàm

trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ:

- Giấy ý kiến đề xuất thay đổi;

- đưa ra quyết định bằng văn bản về sự tăng vốn điều lệ của hội đồng member (do quản trị công hội thành viên ký).

- bản sao hợp lệ biên bạn dạng họp về sự việc tăng vốn điều lệ của công hội thành viên;

- giấy tờ xác thực việc góp vốn của member mới của người sử dụng (trường hợp có chào đón thành viên mới);

- bản sao hợp lệ 1 trong các giấy tờ xác nhận cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực thực thi của thành viên mới (trường hợp có đón nhận thành viên mới):

- bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán & đăng ký thuế;

trường hợp đăng ký giảm vốn điều lệ:

- Giấy ý kiến đề nghị đăng ký đổi thay nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- đưa ra quyết định bằng văn phiên bản về việc giảm vốn điều lệ của hội đồng thành viên;

- phiên bản sao biên bản họp về sự việc giảm vốn điều lệ của công hội thành viên;

- báo cáo kinh tế tài chính của khách hàng tại kỳ gần nhất với thời điểm ra quyết định giảm vốn điều lệ (đối với tình huống giảm vốn điều lệ). đối với C.ty có phần vốn chiếm dụng quốc tế chiếm trên 1/2, report kinh tế phải đc xác thực của kiểm toán độc lập;

- bạn dạng gốc Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán & đăng ký thuế;
http://www.thanhlapdoanhnghiep.asia/2016/07/thay-doi-von-dieu-le-cong-ty-tang-giam-von-dieu-le.html

Đăng nhận xét