Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Hướng dẫn cách thức làm giấy tờ giải thể doanh nghiệp

Written By Bravolaw on Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016 | 00:12

Công ty đang trong hiện trạng kinh doanh không hiệu quả , vì vậy bạn muốn giải thể công ty để thoát khỏi trạng thái khó khăn ngày nay, nhưng lại chưa biết làm giấy tờ giải thể doanh nghiệp như thế nào. Thì hãy tham khảo bài viết sau đây của Bravolaw nhé:
Bước 1: Chuẩn bị trước lúc nộp giấy tờ giải thế doanh nghiệp:
– Quyết toán thuế những loại thuế với Cơ quan thuế nhằm có được Quyết định không nợ thuế và Quyết định khóa mã số thuế;
– Quyết toán bảo hiểm xã hội với cơ quan bảo hiểm để chốt sổ BHXH cho công nhân, xác nhận không còn nợ Bảo hiểm xã hội;
==> (Mời các bạn: dich vu thành lập công ty liên doanh)
– Với Công an để tiến hành làm giấy tờ trả con dấu để có được công nhận của Công an đã trả con dấu; (Mời Các bạn xem: Tra cứu loại dấu)
– Thực hành làm giấy tờ với cơ quan nhà nước có liên quan thông báo chấm dứt hoạt động với: Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm buôn bán của doanh nghiệp (nếu có).
– Lên kế hoạch thanh toán công nợ phải thu đối với quý khách và phải trả đối với dịch vụ, viên chức để thu nhập xác nhận công nợ (hết nợ)
Bước 2: làm giấy tờ giải thể doanh nghiệp khi làm ăn khó khăn và nộp thủ tục giải thể doanh nghiệp:
- Những tài liệu doanh nghiệp cần chuẩn bị như sau:
+ Thông báo giải thể doanh nghiệp
+ QĐ và Biên bản họp của Hội đồng thành viên (QĐ chủ sở hữu (QĐ Chủ sở hữu thành lập Công ty nếu Công ty TNHH MTV);
+ QĐ Hội đồng quản trị nếu như doanh nghiệp Cổ phần công ty về việc giải thể doanh nghiệp;
+ Lên danh sách những đối tượng công nợ gồm còn nợ và đã thanh toán những khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội đối chiếu.
+ Lên danh sách nhân viên hiện có và các tài liệu chứng minh lợi quyền người lao động đã hoàn thành;
+Gửi thông báo của CQT về việc đóng MST, hoàn tất nghĩa vụ thuế; (Nếu trong trường hợp doanh nghiệp chưa ĐKT (đăng ký thuế) thì phải có VB xác nhận của CQT).
+ Giấy chứng thực của CA về việc DN đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (Nếu trong trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản công nhận của Cơ quan Công an);
+ Bản gốc Giấy chứng nhận ĐKKD, ĐKDN;
+ Doanh nghiệp có CN, VP đại diện thì phải nộp thông báo về việc chấm dứt hoạt động CN, VPĐD của Cơ quan ĐKKD đã cấp.

Đăng nhận xét