Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Tư vấn công bố chất lượng thực phẩm là gì?

Written By Bravolaw on Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019 | 00:18

Công bố chất lượng thực phẩm là việc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật hoặc công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy đối với thực phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông thực phẩm trên thị trường.

1. Hồ sơ công bố hợp quy đối với thực phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật

a. Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định, hồ sơ gồm
- Bản công bố hợp quy;
- Bản thông tin chi tiết sản phẩm;
- Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp;
- Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 22000  hoặc HACCP hoặc tương đương.
b. Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, hồ sơ gồm:
- Bản công bố hợp quy;
- Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng;
- Bản thông tin về sản phẩm;
- Kế hoạch giám sát định kỳ;
- Báo cáo đánh giá hợp quy;
- Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 22000 hoặc HACCP hoặc chứng chỉ khác tương đương

2. Hồ sơ công bố phù hợp đối với thực phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật

a. Đối với sản phẩm nhập khẩu, hồ sơ gồm:
- Bản công bố phù hợp quy định về an toàn thực phẩm;
- Bản thông tin về sản phẩm;
- Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng
- Kế hoạch giám sát định kỳ
- Mẫu nhãn sản phẩm và nhãn phụ;
- Mẫu sản phẩm hoàn chỉnh đối với sản phẩm nhập khẩu vào Việt Nam lần đầu tiên;
- Giấy đăng ký kinh doanh;
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
- Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 22000 hoặc HACCP hoặc chứng chỉ khác tương đương
b. Đối với sản phẩm sản xuất trong nước
- Bản công bố phù hợp quy định về an toàn thực phẩm;
- Bản thông tin về sản phẩm;
- Kế hoạch giám sát định kỳ
- Mẫu nhãn sản phẩm
- Giấy đăng ký kinh doanh
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định
- Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 22000 hoặc HACCP hoặc chứng chỉ khác tương đương
Xem thêm: Hồ sơ công bố thực phẩm thường
Việc công bố chất lượng thực phẩm trải qua nhiều bước, thủ tục rườm rà phức tạp, Công ty tư vấn Luật Bravolaw cung cấp dịch vụ Công bố chất lượng thực phẩm  để tiết kiệm thời gian cho Doanh nghiệp với chi phí hợp lý nhất. Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kịp thời nhất. Hotline 19006296

Đăng nhận xét