Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Quy trình công bố hợp quy sản phẩm nhanh trọn gói tại Bravolaw

Written By Bravolaw on Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020 | 01:29

1. Giới thiệu dịch vụ công bố hợp quy của Bravolaw

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về hợp chuẩn, hợp quy theo đó các tổ chức, cá nhân phải công bố hợp quy sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng với sản phẩm mà tổ chức, cá nhân đang kinh doanh.
Nhằm giúp Doanh nghiệp thực hiện hoạt động công bố hợp quy cho các đối tượng mà Doanh nghiệp đang kinh doanh, Bravolaw cung cấp dịch vụ công bố hợp quy sản phẩm để tiết kiệm thời gian và không vi phạm các điều luật của pháp luật trước khi kinh doanh.
Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm
Dịch vụ công bố hợp quy sản phẩm

2. Trình tự công bố hợp quy

 Bước 1: Đánh giá sự phù hợp của đối tượng kinh doanh với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Doanh nghiệp có thể tự đánh giá, hoặc thông qua tổ chức chứng nhận được chỉ định để tiến hành thực hiện.
- Bước 2: Chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy tới tổ chức chứng nhận (có thể gửi tới Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng nhất định).
- Bước 3: Sau khi tiến hành đánh giá, kiểm nghiệm và thẩm xét hồ sơ thì tổ chức chứng nhận sẽ cấp giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy và hướng dẫn sử dụng dấu cho chủ hàng.
- Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.
- Bước 5: Cơ quan chuyên ngành ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.
Xem thêm bài viết liên quan ;  Dịch vụ công bố thực phâm chức năng

3. Hồ sơ công bố hợp quy

- Công bố hợp quy dựa trên kết quả chúng nhận hợp quy của tổ chức chúng nhận được chỉ định, hồ sơ gồm:
+ Bản công bố hợp quy;
+ Bản sao giấy Đăng ký Doanh nghiệp;
+ Bản sao Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chúng nhận được chỉ định cho tổ chức, cá nhân.
- Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá, hồ sơ gồm:
+ Bản công bố hợp quy;
+ Bản sao giấy Đăng ký Doanh nghiệp;
+ Quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng;
+ Bản sao giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý;
+ Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo mẫu dấu hợp quy và các tài liệu có liên quan.

Trên đây là bài tư vấn về quy trình  công bố hợp quy sản phảm của chúng tôi. Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý xin hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp sớm nhất. Hotline 19006296


Đăng nhận xét