Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bưu chính

Written By Bravolaw on Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021 | 21:02

Hiện nay hoạt động mua bán hàng hóa, bán hàng qua các trang mạng điện tử rất phát triển. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa giữa các tổ chức, cá nhân, rất nhiều công ty kinh doanh dịch vụ bưu chính được thành lập. Luật Bravolaw xin gửi tới Quý Khách hàng thông tin thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bưu chính.

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bưu chính

Dịch vụ bưu chính là gì?

Khoản 3 Điều 3 Luật bưu chính 2010 quy định dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử.

Một số lưu ý khi kinh doanh dịch vụ bưu chính?

Để hạn chế phát sinh tranh chấp giữa bên sử dụng dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ bưu chính, hai bên cần ký kết hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính. Hợp đồng này có thể thành lập dưới hình thức văn bản hoặc bằng hành vi. Tuy nhiên dù là hình thức nào thì hợp đồng cũng phải thể hiện các nội dung như sau: đốt tượng vận chuyển là gì, thời gian, địa điểm và phương thức cung ứng dịch vụ bưu chính; giá cước, phương thức thanh toán, trách nhiệm và mức bồi thường tối đa khi có vi phạm hợp đồng….

Đối với các vật phẩm, hàng hóa vận chuyển phải đảm bảo các hàng hóa này có xuất sứ nguồn gốc rõ ràng, có giấy tờ chứng minh và không thuộc danh mục hàng hóa cấm lưu thông theo quy định của pháp luật.

Chuẩn bị trước khi thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bưu chính

Chuẩn bị tên công ty kinh doanh dịch vụ bưu chính:

Theo quy định tại Điều 37 Luật doanh nghiệp 2020, tên công ty sản xuất nhựa gồm 2 thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng doanh nghiệp:

 • Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.
 • Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Ngoài ra, tên doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện không vi phạm quy định tại Điều 38, 39 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Chuẩn bị trụ sở công ty kinh doanh dịch vụ bưu chính:

 • Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Lưu ý: Công ty kinh doanh dịch vụ bưu chính không được đăng ký trụ sở tại chung cư và nhà tập thể vì theo quy định luật Nhà ở, chung cư và nhà tập thể chỉ nhằm mục đích ở, không nhằm mục đích kinh doanh.

Chuẩn bị nghành nghề kinh doanh của công ty kinh doanh dịch vụ bưu chính

Các ngành nghề liên quan đến kinh doanh dịch vụ bưu chính được quy định như sau:

 • 5310: Bưu chính;
 • 5320: Chuyển phát.
 • Ngoài ra doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kinh doanh dịch vụ bưu chính có thể lựa chọn một số nghành nghề kinh doanh khách để đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Chuẩn bị vốn điều lệ:

Để mở công ty kinh doanh dịch vụ kinh doanh dịch vụ bưu chính thì phần vốn điều lệ của công ty khi thành lập là điều không thể thiếu. Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 47/2011/NĐ-CP thì dịch vụ bưu chính phải đáp ứng các điều kiện về vốn điều lệ như sau:

– Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;

– Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bưu chính

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà thành phần hồ sơ thành lập công ty dịch vụ bưu chính có thể khác nhau như sau:

Đối với công ty TNHH một thành viên:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với công ty TNHH 2 Thành viên và Công ty cổ phần:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với doanh nghiệp tư nhân:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Đối với công ty Hợp danh:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Trình tự thực hiện:

 • Doanh nghiệp sẽ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm những tài liệu nêu trên.
 • Sau khi hồ sơ thành lập công ty đã hoàn tất, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ thông qua trang mạng điện tử của Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
 • Sau khi nhận được hồ sơ, chuyên viên của Phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong 03 ngày làm việc. Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo từ chối hoặc sửa đổi bổ sung hồ sơ.
 • Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Trình tự thủ tục được cấp giấy phép bưu chính

Tất cả các công ty kinh doanh dịch vụ bưu chính đều phải thành lập công ty theo trình tự thủ tục như trên. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính  do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp. Cụ thể hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính gồm có:

+ Giấy đề nghị giấy phép bưu chính;

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;

+ Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);

+ Phương án kinh doanh;

+ Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

+ Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

+  Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

+  Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

+ Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

+ Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép (đối với đối tác nước ngoài cần có tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài).

Sau khi chuẩn bị 01 bộ hồ sơ tài liệu nêu trên, đối với hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Sở Thông tin Truyền thông của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động; đối với hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Bộ Thông tin Truyền thông.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép sẽ cấp giấy phép bưu chính.

Những thủ tục cần thực hiện sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải:

 • Khắc dấu-in bảng hiệu
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử và tài khoản ngân hàng
 • Khai thuế ban đầu

Trên đây là tư vấn của chúng tôi nhằm giải đáp thắc mắc thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bưu chính. Luật Bravolaw đơn vị chuyên thực hiện, hỗ trợ quý khách hàng thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bưu chính với chi phí hợp lý trong thời gian nhanh nhất. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline: 1900. 6296.

Đăng nhận xét