Thứ Năm, 30 tháng 6, 2022

Điều kiện và thủ tục đăng ký thành lập công ty in ấn

Written By Bravolaw on Thứ Năm, 30 tháng 6, 2022 | 01:34

Ngày nay, dịch vụ in ấn ngày càng được nhiều người quan tâm và sử dụng. Vậy khi muốn thành lập công ty in ấn thì cá nhân, tổ chức cần lưu ý những điều kiện gì và thủ tục thành lập như thế nào sẽ được Luật Bravolaw trình bày ở bài viết dưới đây.

Chia sẻ điều kiện và thủ tục đăng ký thành lập công ty in ấn

Điều kiện thành lập công ty in ấn

Pháp luật Việt Nam đã ban hành những văn bản quy phạm pháp luật riêng để điều chỉnh về lĩnh vực in ấn. Trong đó, điều kiện thành lập cơ sở in được quy định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 25/2018/NĐ-CP, kèm theo đó là Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT hướng dẫn quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của nghị định số 60/2014/NĐ-CP.

Căn cứ Điều 11 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 25/2018/NĐ-CP  về Điều kiện hoạt động của cơ sở in như sau: Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 2 gồm Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; Tem chống giả; Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền) phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh về hoạt động in (kể cả cơ sở in hoạt động độc lập và trực thuộc doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác);
 • Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in và đúng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in quy định tại Điều 12 và Điều 14 Nghị định này;
 • Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in.”
 • Có đủ điều kiện về an ninh – trật tự, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;
 • Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.”
 • Có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.

Thủ tục thành lập công ty in ấn

Cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty in ấn thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư

Hồ sơ thành lập công ty in ấn bao gồm các tài liệu sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần);
 • Bản sao các giấy tờ

Sau khi nộp hồ sơ tại sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Công bố thông tin đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai. Nội dung công bố bao gồm: Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Ngành nghề kinh doanh; danh sách cổ đông sáng lập.

Bước 3: Xin cấp giấy phép hoạt động ngành in

Trước khi hoạt động, cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm quy định tại điểm a và điểm c khoản 4 Điều 2 Nghị định này phải có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in theo quy định sau đây:

 • Cơ sở in thuộc các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông;
 • Cơ sở in khác gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp hồ sơ gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến phải đảm bảo tính pháp lý theo quy định của pháp luật về chữ ký số và các quy định liên quan;”

Như vậy, để được thành lập công ty in ấn doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch đầu tư và xin cấp giấy phép hoạt động ngành in tại Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trên đây là toàn bộ nội dung chúng tôi muốn chia sẻ cùng bạn về điều kiện và thủ tục đăng ký thành lập công ty in ấn, nếu có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ các dịch vụ pháp lý liên quan Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Luật Bravolaw theo số 1900 6296 nhé.

Đăng nhận xét