Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2022

Thành lập địa điểm kinh doanh trong công ty cổ phần

Written By Bravolaw on Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2022 | 00:26

Doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần nói riêng, sau một thời gian hoạt động phát triển sẽ có xu hướng mở rộng thêm quy mô kinh doanh. Ngoài việc có trụ sở chính ban đầu thì các công ty cổ phần này sẽ có xu hướng thành lập thêm các địa điểm kinh doanh khác ở những phạm vi khác nhau. Hôm nay Luật Bravolaw sẽ tư vấn cho bạn về thành lập địa điểm kinh doanh trong công ty cổ phần qua bào viết dưới đây nhé.

Thành lập địa điểm kinh doanh trong công ty cổ phần

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là gì?

Khoản 3 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 định nghĩa địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Đối với công ty cổ phần nếu muốn thành lập địa điểm kinh doanh cần thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Nghị định về đăng ký doanh nghiệp.

Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh của công ty cổ phần

Địa điểm kinh doanh của công ty cổ phần có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Công ty cổ phần chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

– Mã số doanh nghiệp

– Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở)

– Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh

– Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh

– Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của công ty, Phòng Đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số địa điểm kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Để biết chính xác thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh đối với loại hình doanh nghiệp này, bạn có thể liên hệ với Luật Bravolaw theo Hotline: 1900 6296 để được tư vấn và hướng dẫn.

Đăng nhận xét