Thứ Ba, 2 tháng 8, 2022

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Written By Bravolaw on Thứ Ba, 2 tháng 8, 2022 | 21:21

Trong quá trình tiến hành hoạt động của công ty cổ phần thì để mở rộng thêm quy mô kinh doanh cũng như phát triển doanh nghiệp thì các chủ thể có kinh doanh sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ. Việc tăng vốn điều lệ này có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp nên rất cần sự chính xác trong thủ tục và cách thức thực hiện. Cùng Luật Bravolaw tìm hiểu chi tiết tăng vốn điều lệ công ty cổ phần theo pháp luật hiện nay qua bài viết dưới đây nhé!

Khi nào công ty cổ phần được tăng vốn điều lệ?

Khoản 5 Điều 11 Luật doanh nghiệp 2020 quy định các trường hợp mà công ty cổ phần có thể thực hiện thay đổi vốn điều lệ. Các trường hợp đó bao gồm:

– Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

– Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này

– Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật này.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Để tăng vốn điều lệ, công ty cổ phần cần tiến hành hoàn thiện hồ sơ trong thủ tục thay đổi vốn điều lệ. Hồ sơ bao gồm:

  • Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần của Đại hội đồng cổ đông
  • Bản sao biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông
  • Thông báo tăng vốn điều lệ của công ty
  • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên)
  • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
  • Các tài liệu khác có liên quan

Lưu ý khi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Việc tăng vốn điều lệ sẽ khiến cho nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thay đổi tương ứng. Chính vì vậy mà việc quyết định các vấn đề liên quan đến công tác này phải do Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần đó quyết định.

Việc thay đổi này phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

Bên cạnh đó trường hợp công ty cổ phần tăng vốn điều lệ dẫn đến việc thay đổi số tiền phải nộp thuế môn bài trước đó thì công ty phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo. Thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi vốn điều lệ trong công ty.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Bravolaw về việc tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể liên hệ theo số 1900 6296 để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

Đăng nhận xét