Thứ Hai, 5 tháng 12, 2022

Đăng ký hộ kinh doanh có mất nhiều thời gian, hồ sơ gồm những gì.

Written By Bravolaw on Thứ Hai, 5 tháng 12, 2022 | 18:08

 Hộ kinh doanh là một mô hình kinh doanh khá phổ biến hiện nay phù hợp với các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ. Vậy muốn đăng ký hộ kinh doanh có mất nhiều thời gian, hồ sơ gồm những gì? Hãy cùng Luật Bravolaw tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Đăng ký hộ kinh doanh có mất nhiều thời gian, hồ sơ gồm những gì.

Căn cứ pháp luật.

  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Hộ kinh doanh là gì?

Căn cứ điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về hộ kinh doanh như sau:

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Mọi cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh trừ trường hợp pháp luật quy định không đủ điều kiện được thành lập hộ kinh doanh.

Đăng ký hộ kinh doanh có mất nhiều thời gian không?

Căn cứ khoản 3 điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về thời gian đăng ký hộ kinh doanh như sau:

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Như vậy, nếu đăng ký hộ kinh doanh thì có thể nhận được giấy chứng nhận kinh doanh sau 3 làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ. Với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Trường hợp sau 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ nếu không nhận được giấy chứng nhận hoặc thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người thành lập hộ kinh doanh có quyền khiếu nại, tố cáo.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Căn cứ tại điều 82 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp cho hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định này. Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh.
  • Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định này.
  • Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ.
  • Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh do người thành lập hộ kinh doanh tự khai và tự chịu trách nhiệm.

Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và hộ kinh doanh có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Hộ kinh doanh có quyền đăng ký ngày bắt đầu kinh doanh theo quy quy đinh pháp luật.

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.
  • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.
  • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Người đăng ký thành lập hộ kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở kinh doanh.

Trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Căn cứ điều 84 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Hộ kinh doanh, người thành lập hộ kinh doanh tự kê khai hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của người thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Hy vọng bài viết bổ ích với bạn đọc!  Nếu có vấn đề pháp lý cần giải đáp, vui lòng liên hệ Zalo và Hotline. Bên cạnh đó, Quý khách hàng cần sử dụng dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể hãy gọi cho Luật Bravolaw.

Đăng nhận xét