Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Thủ tục ký quỹ ngân hàng kinh doanh lữ hành nội địa

Written By Bravolaw on Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015 | 02:49

Để được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa công ty, doanh nghiệp cẩn đảm bảo điều kiện sau: phải có giấy xác nhận kỹ quỹ ngân hàng 250 triệu.

1. Cơ sở pháp lý:

  • Theo nghị định 180/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung 1 số điều của nghị định số 92/2007/NĐ-CP

Giấy ký quỹ ngân hàng
Giấy ký quỹ ngân hàng
Xem thêm:

2. Quy định về kinh doanh lữ hành quốc tế.

  • Mức ký quỹ đối với kinh doanh lữ hành nội địa là 250 triệu.
  • Tiền ký quỹ phải gửi vào tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp được hưởng lãi suất theo thỏa thuận với ngân hàng.
  • Khoản tiền ký quỹ sẽ được hoàn trả sau khi có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế hoặc doanh nghiệp, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ với khách hàng.

3. Tư vấn ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế.

  • Quý khách hàng cần phải đảm bảo số tiền ký quỹ tương ứng với lữ hành quốc tế.
  • Để tiến hành ký quỹ quý khách hàng hãy liên hệ ngay với Bravolaw để được tư vấn các thủ tục về ký quỹ ngân hàng.

Đăng nhận xét