Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

8 Bước để bắt đầu thành lập doanh nghiệp

Written By Bravolaw on Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016 | 18:49

Nhiều người thường bắt đầu khởi nghiệp bằng việc thanh lap cong ty, hay thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh các thủ tục pháp lý thì tài chính cũng là điều quan trọng. Cần phải có một kế hoạch để bắt đầu một công ty, một doanh nghiệp. Dưới đây, chúng tôi đưa ra 8 bước cơ bản để có thể giúp bạn có kế hoạch chuẩn bị và quản lý doanh nghiệp mình


Bước 1: Viết một kế hoạch kinh doanh

Sử dụng các công cụ và nguồn lực để tạo ra một kế hoạch kinh doanh. Điều này dẫn bằng văn bản sẽ giúp bạn vạch ra như thế nào bạn sẽ bắt đầu và hoạt động kinh doanh của bạn thành công.

Bước 2: Nhận hỗ trợ kinh doanh và Đào tạo


Tận dụng lợi thế của đào tạo miễn phí và dịch vụ tư vấn, từ việc chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tài chính, mở rộng hoặc di dời một doanh nghiệp.


Bước 3: Chọn một Địa điểm kinh doanh

Nhận được lời khuyên về cách chọn một địa điểm khách hàng thân thiện và tuân thủ luật pháp quy hoạch.

Bước 4: Tài chính doanh nghiệp của bạn

Tìm các khoản vay của chính phủ hậu thuẫn, đầu tư mạo hiểm và các khoản tài trợ nghiên cứu để giúp bạn bắt đầu.

Bước 5: Xác định cấu trúc pháp lý của doanh nghiệp của bạn

Quyết định hình thức sở hữu là tốt nhất cho bạn: độc quyền sở hữu, quan hệ đối tác, Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Bạn có thể xem thêm về các hình thức thành lập công ty của chúng tôi tại: Thành lập công ty: Lựa chọn hình thức nào cho doanh nghiệp


Bước 6: đăng ký một tên doanh nghiệp

Đăng ký tên doanh nghiệp, tên công ty với Sở kế hoạch đầu tư

Bước 7: Lấy một số Thuế

Đăng ký mã số thuế với cơ quan thuế nhà nước.

Bước 8: Lấy giấy phép kinh doanh và Giấy phép

Trước khi bước vào hoạt động kinh doanh, bạn cần phải đăng ký giấy phép kinh doanh

Đăng nhận xét