Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Khám phá quy trình Tư vấn Thành lập Công Ty tại TP. Hà Nội

Written By Bravolaw on Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017 | 02:13

Thương Mại Dịch Vụ tư vấn thành lập Công Ty tại Hà Nội được xúc tiến theo quy trình và cách thức chung. Được vận dụng đối với cả các mô hình Doanh Nghiệp như: Doanh Nghiệp CP, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, Công Ty hợp danh, Công Ty tư nhân... & gồm có cả Doanh Nghiệp nội địa và Công Ty có vốn nước ngoài.

tiến trình Ra đời Doanh Nghiệp tại BRAVOLAW triển khai như sau:

Bước 1: tích lũy thông tin, nhu yếu thành lập và hoạt động Công Ty của người tiêu dùng và hỗ trợ tư vấn sơ bộ

a) đón nhận thông tin bắt đầu người mua phân phối bao gồm:

+ mô hình Công Ty ý định thành lập;
+ Tên và Địa chỉ cửa hàng trụ sở chính Công Ty dự định thành lập;
+ Ngành nghề, mục đích buôn bán, mục đích dự án đầu tư của người mua (ngành nghề kinh doanh, mục đích dự án công trình đầu tư dự tính đăng ký);
+ Vốn đầu tư kinh doanh, mức vốn điều lệ ý định đăng ký;
+ thông báo của sáng lập viên (thành viên/cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn…)
+ các thông tin khác tương quan đến yếu tố thành lập Doanh Nghiệp.

b) xử lý thông tin, tư vấn sơ bộ về điều kiện kèm theo & yêu cầu sửa đổi (nếu có):

BRAVOLAW địa thế căn cứ vào thông tin khách hàng cung ứng & những quy chế quy định tương quan (điều kiện về đặt tên Doanh Nghiệp, đại bản doanh Công Ty, nghành buôn bán, điều kiện về thành viên/cổ đông sáng lập…) nhằm mục tiêu phân tích và xu thế người tiêu dùng lựa chọn cho hợp với nhu cầu đã đưa ra & vâng lệnh quy chế luật pháp, chi tiết như sau:

+ dựa trên quy định điều khoản Luật BRAVOLAW nghiên cứu, đánh giá và thẩm định quy chế & điều kiện kèm theo Ra đời đối với từng loại hình Công Ty (công ty CP, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 2 cá thể trở lên, Doanh Nghiệp TNHH Tư Nhân ….) và căn cứ vào điều kiện kèm theo Hiện tại của người mua nhằm mục đích hỗ trợ tư vấn cho khách hàng lựa chọn mô hình Công Ty phù hợp;
+ support cho người tiêu dùng về phong thái đặt tên Công Ty cho phù hợp với quy chế luật pháp về điều kiện về tên Doanh Nghiệp như: quy định về cấm đặt tên trong Doanh Nghiệp, quy chế về tên trùng & tên rất dễ gây nên nhầm lẫn, quy chế về tên Doanh Nghiệp bằng tiếng nước ngoài…
+ hỗ trợ tư vấn cho khách hàng quy định luật pháp về Địa chỉ cửa hàng trụ sở chính Công Ty, điều kiện kèm theo về đại bản doanh chính và các vấn đề liên quan đến vốn đầu tư/vốn điều lệ (mức vốn điều lệ, điều kiện kèm theo về vốn, những hình thức tăng giảm vốn, mức/bậc thuế môn bài tương xứng …);
+ support lao lý về ngành nghề, mục tiêu kinh doanh cho người tiêu dùng. dựa vào dự thảo ngành nghề người mua đáp ứng Luật BRAVOLAW support những quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện kèm theo, ngành nghề cấm kinh doanh… nhằm mục tiêu cùng theo với người mua chọn lựa ngành nghề, mục đích tương thích & chuẩn hóa ngành nghề buôn bán theo quy chế điều khoản.

đặc biệt quan trọng riêng với CĐT thế giới thì ngoài ra nội dung trên ngành nghề, mục đích dự án được nghiên cứu và phân tích chi tiết cụ thể về ngành nghề, mục tiêu dự án công trình thuộc điều kiện kèm theo thẩm tra hay không thẩm tra, hạn chế hay không hạn chế, tư vấn về biểu thuế xuất nhập khẩu, & biểu khẳng định WTO… nhằm tư vấn cho khách hàng lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp.

+ Luật BRAVOLAW tư vấn các quy chế quy định về sáng lập viên, cổ đông Công Ty, chủ nắm giữ công ty…, như điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh, Thành lập Doanh Nghiệp, điều kiện với CĐT nước ngoài…
+ support những quy chế khác khác liên quan đến vấn đề Thành lập Công Ty cho đối với trường hợp thành lập và hoạt động Doanh Nghiệp trong nước & Doanh Nghiệp có vốn thế giới, nhằm tư vấn và định hướng cho người mua có lựa chọn thành lập Công Ty phù hợp với quy định luật pháp & bảo đảm mục tiêu Thành lập trước đây.

Bước 2: Soạn thảo và thành lập hồ sơ đăng ký Thành lập Công Ty, đăng ký dự án công trình đầu tư:

sau khi thu thập thông tin và hỗ trợ tư vấn cho khách hàng để làm rõ và lựa chọn cho hợp với mục đích của khách hàng và hợp với quy chế pháp luật đang thi hành, Luật BRAVOLAW triển khai soạn thảo & thành lập hồ sơ pháp luật, chi tiết như sau:

+ hoàn thành Giấy kiến nghị đăng ký kinh doanh/đăng ký cấp phát đầu tư;
+ thành lập Dự thảo Điều lệ Doanh Nghiệp
+ xây dựng list thành viên/Cổ đông sáng lập…;
+ Soạn thảo các quyết định bổ nhiệm, biên bản họp, đưa ra quyết định chủ sở hữu (nếu cần thiết);
+ Soạn thảo hợp đồng liên kết kinh doanh, hợp đồng nguyên lý thuê nhà xưởng và các sách vở và giấy tờ khác riêng với chủ đầu tư nước ngoài;
+ các loại giấy tờ khác liên quan theo quy định.

Bước 3: xúc tiến liên hệ tới cơ quan công dụng có thẩm quyền nhằm triển khai thủ tục theo ủy quyền:

sau khi hoàn thành các việc làm tại bước 2 & tổng hợp tương đối đầy đủ hồ sơ theo nhu yếu, Luật BRAVOLAW tiến hành:

+ thay mặt đại diện cho người tiêu dùng nộp, rút, nhận hồ sơ ĐK kinh doanh/đăng ký cấp phát đầu tư;
+ Theo dõi tiến trình giải quyết & thông báo kết qủa hồ sơ đăng ký đã nộp và nhận Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền;
+ tiến hành giấy tờ thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu, nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu công tycho Công Ty tại Cơ quan có thẩm quyền;
+ tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho Công Ty.

Bước 4: tương hỗ Doanh Nghiệp sau thành lập bao gồm:

+ thành lập hồ sơ pháp luật sau Ra đời cho doanh nghiệp;
+ đáp ứng văn bản luật pháp theo yêu cầu;
+ chỉ dẫn và hỗ trợ các vấn đề tương quan đến Thuế & Kế toán trong thời hạn đầu sau Thành lập Công Ty.
+ hỗ trợ tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ & quy trình tiến độ ĐK nhãn hiệu sản phẩm & hàng hóa, đăng ký logo, thương hiệu...
+ tư vấn luật pháp về Doanh Nghiệp miễn phí qua Smartphone.

Đăng nhận xét