Thứ Hai, 19 tháng 7, 2021

Tìm hiểu ưu và nhược điểm của công ty TNHH MTV và công ty TNHH 2 TV trở lên

Written By Bravolaw on Thứ Hai, 19 tháng 7, 2021 | 07:12

 Các chủ thể khi thành lập doanh nghiệp không chỉ căn cứ vào số lượng thành viên để lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp mà còn phải xem xét những ưu điểm, nhược điểm của từng loại hình để có những quyết định đúng đắn nhất. Trong bài viết dưới đây, Luật Bravolaw xin gửi tới Quý Khách hàng thông tin về những ưu  và nhược điểm của công ty TNHH: công ty TNHH MTV và công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Tìm hiểu ưu và nhược điểm của công ty TNHH MTV và công ty TNHH 2 TV trở lên


Ưu điểm, nhược điểm của Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên là gì?

Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về công ty TNHH một thành viên như sau:

  • Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Ưu điểm của Công ty TNHH một thành viên?

Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân hoặc một tổ chức thành lập nên trong quá trình hoạt động của công ty, mọi vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty để do chủ sở hữu quyết định mà không cần phải tổ chức các cuộc họp để lấy ý kiến từ các thành viên khác.

Chủ sở hữu công ty chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong số vốn góp vào công ty. Đây là điểm vượt trội của công ty TNHH một thành viên so với doanh nghiệp tư nhân. Điều này sẽ hạn chế rủi ro cho chủ sở hữu.

Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân nên sẽ tạo được niềm tin cho đối tác và khách hàng hơn là doanh nghiệp tư nhân bởi địa vị pháp lý của công ty TNHH một thành viên được quy định rõ ràng hơn so với doanh nghiệp tư nhân.

Công ty TNHH một thành viên cho phép chủ sở hữu là tổ chức hoặc cá nhân trong khi thành lập doanh nghiệp tư nhân chỉ do cá nhân là chủ sở hữu.

Nhược điểm của Công ty TNHH một thành viên?

Từ những ưu điểm về chế dộ trách nhiệm của chủ sở hữu và địa vị pháp lý của công ty TNHH một thành viên so với doanh nghiệp tư nhân thì đây cũng chính là nhược điểm của công ty TNHH một thành viên. Công ty sẽ phải chịu sự điều chỉnh chặt chẽ hơn về mặt pháp lý so với doanh nghiệp tư nhân như về cơ cấu tổ chức, về chuyển nhượng vốn,….

Khi phải huy động vốn thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu. Do đó việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tương đối khó khăn. Nếu trong trường hợp gặp khó khăn mà cần phải huy động vốn từ bên ngoài thì rất khó, Chủ sở hữu công ty chỉ có thể tự tăng vốn điều lệ hoặc đi vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu nhưng quy định rất nghiêm ngặt.

Ưu điểm, nhược điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì?

Công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định tại Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020:

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật Doanh nghiệp 2020. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật Doanh nghiệp 2020.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Ưu điểm của Công ty TNHH hai thành viên trở lên?

Thành viên góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên trở lên chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong số vốn đã góp vào công ty đối với các khoản nợ của công ty. Điều này gây ít rủi ro hơn cho thành viên góp vốn của công ty.

Số lượng thành viên của Công ty TNHH hai thành viên trở lên hạn chế hơn so với số lượng công ty cổ phần. Việc hạn chế số lượng thành viên như vậy cũng giúp cho Hội đồng thành viên có thể kiểm soát được hoạt động của công ty dễ dàng hơn, khắc phục được nhược điểm của công ty cổ phần.

Đối với việc chuyển nhượng phần vốn góp cũng được quy định chặt chẽ hơn nhằm hạn chế đối thủ cạnh tranh có thể gia nhập công ty, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân và cơ cấu tổ chức chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

Nhược điểm của Công ty TNHH hai thành viên trở lên?

Khả năng huy động vốn của công ty vẫn còn bị hạn chế do không thể phát hành cổ phiếu, chứng khoán mà việc phát hành trái phiếu cũng bị hạn chế. Công ty chỉ có thể tăng vốn thông qua hoạt động tự tăng vốn của các thành viên trong công ty, vay ngân hàng, phát hành trái phiếu và thêm thành viên góp vốn. Việc thêm thành viên góp vốn cũng gặp rất nhiều hạn chế khi công ty TNHH khó có thể truyền thông rộng rãi như công ty cổ phần khi công ty cổ phần có thể lên sàn chứng khoán và mời thêm cổ đông rất dễ dàng.

Như vậy Luật Bravolaw đã giới thiệu đến quý khách hàng ưu và nhược điểm của công ty TNHH MTV và công ty TNHH 2 TV trở lên theo quy định mới nhất. Qúy khách có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ thành lập công ty có thể liên hệ Hotline 1900 6296 để nhận được tư vấn của chúng tôi.

Nguồn bài viết: https://luatsuonline.vn/

Đăng nhận xét