Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ hiện nay

Written By Bravolaw on Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021 | 03:47

Dạy ngoại ngữ là một hoạt động kinh doanh có điều kiện, do vậy để có thể thực hiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này doanh nghiệp, chủ đầu tư cần nắm rõ các quy định pháp lý thành lập công ty. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây của SmartOSC DX để nắm rõ thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ nhé.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ hiện nay


Thứ nhất, Cơ sở pháp lý quy định liên quan, quy định tại các văn bản như sau:

 1. Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 Của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trinh lĩnh vực  giáo dục
 2. Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của nghị định 46/2017
 3. Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
 4. Luật giáo Dục năm 2019

Thứ 2, Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

 1. Phải phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch của mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương
 2. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm

Thứ 3, Cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc; các trung tâm ngoại ngữ thuộc trường trung cấp; các trung tâm ngoại ngữ do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập;
 2. Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc;
 3. Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc.

Như vậy: Thông thường đối với các tổ chức (Công ty) hoặc cá nhân khi thành lập trung tâm ngoại ngữ cơ quan có thẩm quyền là Sở giáo dục và đạo tạo cấp tỉnh, thành phố nơi trung tâm đặt trụ sở chính.

=>>> Tham khảo bài viết: Tư vấn thành lập công ty miễn phí

Thứ 4, trình tự thực hiện xin giấy phép cho TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ được đi vào hoạt động

Bước 1: Thành lập công ty có đăng ký ngành nghề kinh doanh

Thành lập công ty có đăng ký ngành nghề kinh doanh là dạy ngoại ngữ hoặc thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh với những chủ đầu tư đã có Công ty mà chưa có ngành nghề kinh doanh là dạy ngoại ngữ

 • Thực hiện tại: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố
 • Thời gian: 5 ngày làm việc

Hoặc chủ đầu tư cũng có thể đăng ký dưới hình thức là hộ kinh doanh cá thể, cơ sở giáo dục, tuy nhiên hình thức này có nhiều hạn chế, cụ thể như:

Không thể mở nhiều địa điểm khác nhau

Không thể thực hiện sang nhượng, chuyển địa điểm khác quận quyện hoặc tỉnh thành

Không xuất được hóa đơn đỏ dịch vụ…

Bước 2: Thực hiện nộp hồ sơ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

 • Cơ quan có thẩm quyền: Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố
 • Thời gian: Từ 15-20 ngày làm việc, cụ thể

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại khoản 1 Điều này quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

 • Kết quả: Quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Bước 3: Thực hiện nộp hồ sơ xin phép cho Trung tâm ngoại ngữ được phép hoạt động giáo dục

 • Cơ quan có thẩm quyền: Sở giáo dục và đào tạo Tỉnh/thành phố
 • Thời gian: Từ 15-20 ngày làm việc, cụ thể

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

C) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Như vậy: Trong bước này, sở giáo dục sẽ thành lập một đoàn thẩm định để tiến hành xuống cơ sở, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn về số lượng phòng học và các phòng chức năng, cũng như các quy định về đảm bảo đủ điều kiện về PCCC tại cơ sở.

Do vậy Chủ đầu tư cần thực hiện việc hoàn thiện công trình xây dựng trung tâm ngoại ngữ và thực hiện xin giấy xác nhận cơ sở điều kiện về PCCC (Đối với cơ sở dưới 5  lầu) và xin giấy phép thẩm duyệt về PCCC đối với cơ sở có số lượng trên 5 lầu (Công việc này nên thiện song song với bước thứ 2 ngay sau khi hoàn thành xong bước 1 đê tiết kiệm thời gian và Chi phí)

Kết quả: Giấy phép giảng dạy/quyết định cho phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Thứ 5: Hồ sơ/ giấy tờ cần thiết phải có để thực hiện nộp hồ sơ tại sở

 1. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
 2. Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.
 3. Giáo trình, tài liệu học tập phù hợp với nội dung giảng dạy
 4. Điều kiện về nhân sự đảm bảo các vị trí như sau

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

 • Có bằng Đại học chuyên ngành một trong những ngoại ngữ trung tâm dạy
 • Có xác nhận công tác trên 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục
 • Không là cán bộ, công chức, viên chức
 • Không quá 65 tuổi
 • Có sức khỏe phù hợp: Giấy khám sức khỏe
 • Không có tiền án, tiền sự

Giáo viên trung tâm ngoại ngữ 

 • Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.)
 • Bằng cấp: phải có bằng đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
 • Đảm bảo sức khỏe: Giấy khám sức khỏe
 • Không có tiền án, tiền sự.

Kế toán trung tâm ngoại ngữ 

 • Có bằng cấp chuyên ngành kế toán
 • Có hợp đồng lao động
 • Đảm bảo sức khỏe: Giấy khám sức khỏe

Lễ tân và thủ quỹ trung tâm ngoại ngữ

 • Có trình độ chuyên môn phù hợp
 • Đảm bảo sức khỏe: Giấy khám sức khỏ

Thứ 6, Điều kiện về Cơ sở vật chất của trung tâm cần đáp ứng như sau

 • Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo;
 • Phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo.
 • Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.
 • Đảm bảo không có hoạt động lưu trú, sinh hoạt gia đình tại trung tâm (Trung tâm cách biệt với nhà để ở)

Như vậy Luật Bravolaw đã giới thiệu đến quý khách hàng điều kiện, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định mới nhất hiện nay.

Trường hơp Quý khách cần tư vấn hỗ trợ dịch vụ tư vấn, soạn thảo và nộp hồ sơ trọn gói thành lập công ty, vui lòng liên hệ chúng tôi theo số 1900 6296 để nhận được tư vấn nhanh chóng nhất.

Nguồn bài viết: https://luatsuonline.vn/

Đăng nhận xét