Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

10 lợi thế khi thành lập công ty TNHH một cách tổng quan

Written By Bravolaw on Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015 | 21:09

Rất nhiều bạn thc mc vấn đề này, không hiu khi thành lp công ty tnhh thì được hưởng li gì. Bi vì nếu là công ty tư nhân, cty TNHH nh thì theo mình c kinh doanh, li lãi bao nhiêu mình hưởng, còn thủ tục thành lập công ty tnhh  sao mà lm th tc phin hà quá, nào là thuế má, báo cáo...
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu vấn đề này 

1. Thuế 
 Ưu điểm chính của việc kinh doanh thông qua một công ty TNHH là bạn có khả năng nộp thuế cá nhân ít hơn là một thương nhân duy nhất. Lợi nhuận công ty chịu thuế Tổng công ty 20%.


thủ tục thành lập công ty tnhh
Thủ tục thành lập công ty tnhh rất đơn giản
2. Thực thể riêng biệt 

Một công ty trách nhiệm hữu hạn là một thực thể hoàn toàn riêng biệt từ các thành viên của nó, và việc kinh doanh của mình được đối xử như một thực thể duy nhất cho mục đích thuế và hành chính. Tất cả mọi thứ từ tài khoản ngân hàng của công ty, quyền sở hữu tài sản và sự tham gia trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng hoàn toàn là công ty kinh doanh và riêng biệt từ lợi ích của các thành viên của công ty.

3. Trách nhiệm hữu hạn
 

Như tên cho thấy, nếu bạn “chạy” một công ty trách nhiệm hữu hạn, bạn được bảo vệ trong trường hợp gặp gì sai. Giả sử không có gian lận đã xảy ra, bạn sẽ không có cá nhân chịu trách nhiệm về tài chính cho bất kỳ thiệt hại được thực hiện bởi công ty hạn chế của bạn. Đây không phải là trường hợp đối với thương nhân duy nhất, không được bảo vệ từ các tuyên bố tài chính trong trường hợp gặp gì sai với các doanh nghiệp của họ.

thủ tục thành lập công ty tnhh
Thủ tục thành lập công ty trách nghiệm hữu hạn 

4. Chuyên nghiệp 


 Một số doanh nghiệp và các ngành công nghiệp, làm việc thông qua một công ty trách nhiệm hữu hạn có thể cung cấp một “hình ảnh” chuyên nghiệp (trong một số ngành công nghiệp đó là một yêu cầu bắt buộc nếu bạn muốn tìm kiếm kinh doanh). Nếu bạn đang làm kinh doanh với các công ty lớn hơn, bạn có thể thấy rằng họ thích chỉ để đối phó với các công ty hạn chế chứ không phải là thương nhân hoặc quan hệ đối tác duy nhất. 

5. Kinh phí kinh doanh
 

 Công ty TNHH dể đảm bảo kinh phí kinh doanh (mặc dù có được vốn cho tất cả các loại cấu trúc kinh doanh đã trở nên dần dần thêm khó khăn vì khủng hoảng tín dụng).

6. Đặt tên

 Khi bạn đăng ký thành lập công tyTNHH tên công ty của bạn được bảo vệ bởi pháp luật. Không ai khác có thể sử dụng cùng tên với bạn, hoặc bất cứ điều gì được coi là quá giống nhau.

7. Đồng cổ đông 

 Điều này có nghĩa là bạn có thể dễ dàng bán cổ phần trong công ty, hoặc chuyển quyền sở hữu cổ phần.

8. Chi phí 

 Việc hình thành công ty chi phí chia ra làm 3 gói cước cho Quý khách lựa chọn. Bạn có thể đăng ký một công ty trực tuyến thông qua địa chỉ. 
Có rất nhiều điều cần xem xét khi quyết định theo một loại hình thành lập công ty. Bạn nên tìm kiếm sự tư vấn chuyên nghiệp trước khi bắt đầu trong kinh doanh, như sự lựa chọn của một loại hình kinh doanh của bạn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh của riêng cá nhân của bạn.

9. Lương hưu 

Thay vì trả tiền lương hưu của thu nhập được miễn thuế, công ty của bạn có thể tài trợ cho các lương hưu điều hành nhân viên của mình như là một chi phí kinh doanh hợp pháp. 

10. Thừa kế  

Quyền sở hữu của một công ty trách nhiệm hữu hạn hơn so với một cấu trúc kinh doanh không đăng ký.

Đăng nhận xét