Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Mức ký quỹ với doanh nghiệp lữ hành mới 2015

Written By Bravolaw on Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015 | 00:05

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế bắt buộc ký quỹ theo đúng quy định. Trước đó bạn phải xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa hay quốc tế.Tiền ký quỹ của công ty cần gửi vào tài khoản tại ngân hàng và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ thích hợp với quy định của pháp luật.

ký quỹ lữ hành quốc tế
( doanh nghiệp bắt buộc ký quỹ trước khi làm thủ tục xin giấy phép buôn bán lữ hành quốc tế )


-  250.000.000 đồng với công ty kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;
-  500.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc buôn bán lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài
- Tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được sử dụng để giải quyết những vấn đề phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp ko thực hiện hoặc thực hiện không toàn bộ nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh lữ hành.


3. Hoàn trả tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành cho công ty trong các trường hợp sau đây:

-  Có thông báo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công ty không được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
-  Có quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thu hồi giấy phép buôn bán lữ hành quốc tế của công ty.
-  Có quyết định của cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư về việc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc xóa ngành nghề buôn bán lữ hành trong giấy chứng nhận đầu tư của công ty kinh doanh lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài
4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể việc quản lý và dùng tiền ký quỹ của doanh nghiệp.”
5. Công ty kinh doanh lữ hành nội địa, đại lý du lịch không yêu cầu ký quỹ.

Mọi thủ tục liên hệ với Bravolaw để được tư vấn miễn phí và hưởng các dịch vụ uy đãi : 

-  Đảm bảo tư vấn viên nhiều kinh nghiệm , xây dựng hồ sơ hộ kinh doanh nhanh chóng ;
-  Thông tin chi tiết , tư vấn đầy đủ các nội dung cho khách hàng ;
-  Hỗ trợ tư vấn pháp lý 1 năm cho hộ kinh doanh mới.
-  Tư vấn các nội dung khác như : cơ sở đủ điều kiện , xin phép phép con …

Đăng nhận xét