Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

Đặt tên cho công ty như thế nào cho đúng

Written By Bravolaw on Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016 | 20:20

Bạn đang muốn thành lập công ty nhưng lại chưa biết đặt tên công ty như thế nào cho đúng quy định của luật doanh nghiệp. Hãy gọi cho Bravolaw theo số hotline: 1900 6296 để được tư vấn đặt tên công ty hay nhất, hoặc có thể tham khảo bài viết Bravolaw cung cấp dưới đây:

Quy định tên công ty
1. Tên công ty buộc phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, cần phát âm được và có ít nhất hai thành tố sau đây:
Loại hình doanh nghiệp ở đây có thể là công ty TNHH, công ty tư nhân, công ty Cổ phần, công ty hợp doanh
Thứ hai: Tên riêng.
Ví dụ: Công ty TNHH tư vấn Bravolaw
Ví dụ: Công ty cổ phần Bibica
Ví dụ: Công ty cổ phần dầu thực vật Trường An
Xem thêm : Thành lập công ty in ấn

quy định đặt tên cho doanh nghiệp
Quy định đặt tên cho doanh nghiệp 


2. Tên công ty cần được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên những giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp
- Không đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký.
- Không dùng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm đầy đủ hoặc một phần tên riêng của công ty, trừ giả dụ có sự bằng lòng của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
- Không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống văn hóa bản sắc dân tộc
- Không được sử dụng tên thương mại của tổ chức, cá nhân khác đã đăng ký bảo hộ để cấu thành tên riêng của công ty trừ ví như được sự ưng,ưng ý của chủ sở hữu tên thương mại đấy. doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật giả dụ vi phạm quy định này. nếu tên của công ty vi phạm các quy định của pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại thì doanh nghiệp có tên vi phạm nên đăng ký đổi tên.

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài
- Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên bằng tiếng Việt của công ty tại cơ sở của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do công ty phát hành.
- Tên viết tắt của công ty được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài
Quy định về tên trùng và tên gây nhầm lẫn:
1. Tên trùng là tên của công ty bắt buộc đăng ký được viết và đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của công ty đã đăng ký.
2. Những trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký:
- Tên bằng tiếng Việt của công ty đăng ký đọc giống với công ty đã đăng ký rồi
- Tên bằng tiếng Việt của của công ty đăng ký chỉ khác dấu & so với công ty đã đăng ký
- Tên viết tắt trùng với công ty đã đăng ký
- Tên bằng tiếng nước ngoài giống nhau
- Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bằng các từ “miền bắc”, “miền nam”, “miền trung”, “miền tây”, “miền đông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là công ty con của doanh nghiệp đã đăng ký.

Đăng nhận xét