Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Mã số thuế thu nhập cá nhân có thể đổi không

Written By Bravolaw on Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016 | 21:12

Mã số thuế là một dãy các chữ số được mã hoá theo một nguyên tắc thống nhất để cấp cho từng người nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Vây, có được thay đổi mã số thuế thu nhập cá nhân hay không?

Mã số thuế thu nhập cá nhân để nhận biết, xác định từng người nộp thuế và được quản lý thống nhất 

trên phạm vi toàn quốc. Theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC quy định:


Thay đổi mã số thuế thu nhập cá nhân

Thay đổi mã số thuế thu nhập cá nhân 

“Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Thông tư này được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động, trừ các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e khoản này. Mã số thuế được dùng để khai thuế, nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người nộp thuế phải nộp, kể cả trường hợp người nộp thuế kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn khác nhau.

Mã số thuế đã cấp không được sử dụng để cấp cho người nộp thuế khác. Tổ chức kinh doanh khi chấm dứt hoạt động thì mã số thuế chấm dứt hiệu lực và không được sử dụng lại.

Mã số thuế đã cấp cho người nộp thuế là chủ hộ kinh doanh hoặc một cá nhân không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, kể cả trường hợp đã ngừng hoạt động kinh doanh sau đó kinh doanh trở lại.
Mã số thuế của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được giữ nguyên.
Đối với doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, mã số thuế đồng thời là mã số doanh nghiệp”.

Theo quy định trên, cá nhân có thu nhập thường xuyên sẽ được cấp một mã số thuế duy nhất để kê khai cho mọi khoản thu nhập, do vậy đã có Mã số thuế cá nhân rồi thì sẽ không được cấp thêm mã số thuế cá nhân nữa. Trường hợp làm lại chứng minh nhân dân mới thì vẫn giữ nguyên mã số thuế cá nhân và điều chỉnh lại số chứng minh nhân dân mới trong hồ sơ Đăng kí thuế của mình.

Mọi vướng mắc sẽ được giải đáp ngay lập tức bởi các luật sư khi quý khách hàng gửi câu hỏi, gửi yêu cầu tới 1900 6296. Tổng đài tư vấn pháp luật của công ty luật SP tiếp nhận cuộc gọi của quý vị vào tất cả khung giờ hành chính trong tuần.

Đăng nhận xét